Peter Nummert vill ha svar om finansieringsmodellen för resursskolor i interpellationen om dessa i KF januari 2020