Anna Maria Tipper

Partiordförande

Allmänpolitiskt framförallt skola, ekonomi/finans och glesbygd

 • Ersättare i Kommunstyrelsen
 • Ledamot i Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnd
 • Nämndeman i Förvaltningsrätten Stockholm
LÄS MER

Peter Nummert

Vice Partiordförande

Kommunbudget, skola, friskvård och hästhållning

 • Ledamot i kommunfullmäktige
 • Ledamot i Förskole- och Grundskolenämnd
LÄS MER

Roger Johansson

Ledamot i Partistyrelsen

Bygg- och samhällsfrågor, demokrati och trygghet

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Kommunstyrelsen
 • Gruppledare i Kommunstyrelsen
 • Ledamot i Kommunstyrelsens Arbetsutskott
 • Ledamot i Beredskapsutskottet
 • Ledamot i Planarbetsutskottet
 • Ledamot i Krisledningsnämnden
 • Ledamot i Byggnadsnämnden
LÄS MER

Benny Hansen

Ledamot i Partistyrelsen

Sociala- och familjefrågor, trygghet samt äldreomsorg

 • Ersättare i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Vård- och Omsorgsnämnd
 • Ersättare i Socialnämnd
 • Ërsättare i Val- och Demokratinämnden
LÄS MER

Johan Agge

Ledamot i partistyrelsen

Skola, ungdomar och rättigheter för funktionsnedsatta

LÄS MER

Birgitta Halling

Ledamot i partistyrelsen

Näringsliv, trygghet och kommunrevision

 • Förtroendevald kommunrevisor.
LÄS MER

Mikael Sundström

Ledamot i partistyrelsen

Näringsliv, trygghet och miljö

 • Nämndeman Attunda Tingsrätt
LÄS MER

Roland Ljungholm

Suppleant i partistyrelsen

Samhällsbyggnad, trygghet och fritid

LÄS MER

Charles Sulocki

Ledamot i partistyrelsen

Trygghet, fritid, idrott och kultur

LÄS MER

Hans Hellberg

Suppleant i partistyrelsen

Vatten, väg, trafik och näringsliv

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Teknisk nämnden
 • Ledamot i Val och Demokratinämnden
 • Arvodesberedningen
 • Ledamot i styrelsen för Österåkersvatten AB
 • Långängens Förvaltning AB
LÄS MER

Sofie af Ekenstam

Näringsliv, skola och skärgården

LÄS MER

Mats Håkansson

Miljö och hälsoskydd, kultur och fritid

LÄS MER

.

.

.

LÄS MER

Ivar Horst

 • Revisor i partiet
LÄS MER

Rikard Stoltz

Lokala näringslivet, skärgård, glesbygd och infrastruktur

LÄS MER