Anna Maria Tipper

Partiordförande

Allmänpolitiskt framförallt skola, ekonomi/finans och glesbygd

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ersättarei Utbildningsnämnden
 • 2:de Vice ordförande i överförmyndarnämnden
LÄS MER

Peter Nummert

Vice Partiordförande

Kommunbudget, skola, friskvård och hästhållning

 • Ledamot i kommunstyrelsen
 • Ledamot i krisledningsnämnden
 • Ersättare i kommunfullmäktige, KSAU & KSTU
LÄS MER

Roger Johansson

Ledamot i Partistyrelsen

Bygg- och samhällsfrågor, demokrati och trygghet

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Gruppledare i Kommunfullmäktige
 • 2:e vice ordförande i Byggnadsnämnden
LÄS MER

Benny Hansen

Ledamot i Partistyrelsen

Sociala- och familjefrågor, trygghet samt äldreomsorg

 • Ersättare i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Vård- och Omsorgsnämnd
 • Ersättare i Socialnämnd
 • Ledamot i valnämnden
 • Ledamot i Arvodesberedningen
LÄS MER

Johan Agge

Ledamot i partistyrelsen

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Utbildningsnämnden
LÄS MER

Birgitta Halling

Ledamot i partistyrelsen

Näringsliv, trygghet och kommunrevision

 • Förtroendevald kommunrevisor.
LÄS MER

Mikael Sundström

Ledamot i partistyrelsen

Näringsliv, trygghet och miljö

 • Ledamot i Miljö- & hälsoskyddsnämnden
 • Ersättare i Valnämnden
 • Nämndeman Attunda Tingsrätt
LÄS MER

Roland Ljungholm

Suppleant i partistyrelsen

Samhällsbyggnad, trygghet och fritid

 • Ledamot i Kultur & fritidsnämnden
LÄS MER

Charles Sulocki

Ledamot i partistyrelsen

Trygghet, fritid, idrott och kultur

 • Ledamot i Socialnämnden
LÄS MER

Hans Hellberg

Suppleant i partistyrelsen

Vatten, väg, trafik och näringsliv

 • Ledamot i Byggnadsnämnden
 • Ledamot i styrelsen för Österåkersvatten AB
 • Långängens Förvaltning AB
LÄS MER

Sofie af Ekenstam

Näringsliv, skola och skärgården

 • Ersättare i Näringslivs-& arbetsmarknadsnämnden
LÄS MER

Mats Håkansson

Miljö och hälsoskydd, kultur och fritid

LÄS MER

.

LÄS MER

Ivar Horst

 • Revisor i partiet
LÄS MER

Rikard Stoltz

Lokala näringslivet, skärgård, glesbygd och infrastruktur

LÄS MER