Anna Maria Tipper

Partiordförande

Allmänpolitiskt framförallt skola, ekonomi/finans och glesbygd

 • Ersättare i Kommunstyrelsen
 • Ledamot i Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnd
 • Nämndeman i Förvaltningsrätten Stockholm
LÄS MER

Peter Nummert

Vice Partiordförande

Kommunbudget, skola, friskvård och hästhållning

 • Ledamot i kommunfullmäktige
 • Ledamot i Förskole- och Grundskolenämnd
LÄS MER

Hans Hellberg

Ledamot i partistyrelsen.

Vatten, väg, trafik och näringsliv

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Teknisk nämnden
 • Ledamot i Val och Demokratinämnden
 • Arvodesberedningen
 • Ledamot i styrelsen för Österåkersvatten AB
 • Långängens Förvaltning AB
LÄS MER

Roger Johansson

Ledamot i Partistyrelsen

Bygg- och samhällsfrågor, demokrati och trygghet

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Kommunstyrelsen
 • Gruppledare i Kommunstyrelsen
 • Ledamot i Kommunstyrelsens Arbetsutskott
 • Ledamot i Beredskapsutskottet
 • Ledamot i Planarbetsutskottet
 • Ledamot i Krisledningsnämnden
 • Ledamot i Byggnadsnämnden
LÄS MER

Peter Bilow

Kassör och Ledamot i partistyrelsen

Kultur och fritid samt sociala och familjefrågor

LÄS MER

Birgitta Halling

Ledamot i partistyrelsen

Näringsliv, trygghet och kommunrevision

 • Förtroendevald kommunrevisor.
LÄS MER

Thomas Klementsson

Ledamot i partistyrelsen

Miljö- och hälsoskydd samt skärgårdsfrågor

 • Borgerlig vigselförrättare.
LÄS MER

Benny Hansen

Ledamot i Partistyrelsen

Sociala- och familjefrågor, trygghet samt äldreomsorg

 • Ersättare i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Vård- och Omsorgsnämnd
 • Ersättare i Socialnämnd
 • Ërsättare i Val- och Demokratinämnden
LÄS MER

Johan Agge

Suppleant i partistyrelsen

Skola, ungdomar och rättigheter för funktionsnedsatta

LÄS MER

Ivar Horst

Suppleant i partistyrelsen

 • Revisor i partiet
 • Ledamot i kommunfullmäktige
 • Ledamot i kommunfullmäktiges valberedning
LÄS MER

Mikael Sundström

Näringsliv, trygghet och miljö

 • Nämndeman Attunda Tingsrätt
LÄS MER

Mats Håkansson

Miljö och hälsoskydd, kultur och fritid

LÄS MER

Sofie af Ekenstam

Näringsliv, skola och skärgården

LÄS MER

Roland Ljungholm

Samhällsbygnad, trygghet och fritid

LÄS MER

Ada Thim

Vård och omsorg samt sociala- och familjefrågor

LÄS MER

Rikard Stoltz

Lokala näringslivet, skärgård, glesbygd och infrastruktur

LÄS MER

Charles Sulocki

Trygghet, fritid, idrott och kultur

LÄS MER