Anna Maria Tipper

Partiordförande

 • Ersättare i Kommunstyrelsen
 • Ledamot i Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnd
 • Nämndeman i Förvaltningsrätten Stockholm
LÄS MER

Peter Nummert

Vice Partiordförande

 • Ledamot i kommunfullmäktige
 • Ledamot i Förskole- och Grundskolenämnd
LÄS MER

Hans Hellberg

Ledamot i partistyrelsen.

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Teknisk nämnd
 • Ledamot i Val och Demokratinämnd
 • Arvodesberedningen
 • Långängens Förvaltning AB
LÄS MER

Roger Johansson

Ledamot i Partistyrelsen

 • Ledamot i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Kommunstyrelsen
 • Gruppledare i Kommunstyrelsen
 • Ledamot i Kommunstyrelsens Arbetsutskott
 • Ledamot i Beredskapsutskottet
 • Ledamot i Planarbetsutskottet
 • Ledamot i Krisledningsnämnden
 • Ledamot i Byggnadsnämnden
LÄS MER

Peter Bilow

Kassör och Ledamot i partistyrelsen

 • Ledamot i Socialnämnd

Birgitta Halling

 • Förtroendevald kommunrevisor.
 • Ledamot i partistyrelsen.
LÄS MER

Thomas Klementsson

 • Ledamot i partistyrelsen.
 • Ledamot i Miljö och Hälsoskyddsnämnden.
 • Borgerlig vigselförrättare.
LÄS MER

Benny Hansen

Suppleant i Partistyrelsen

 • Ersättare i Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Vård- och Omsorgsnämnd
 • Ersättare i Socialnämnd
 • Val- och Demokratinämnd
LÄS MER

Ivar Horst

 • Revisor i partiet
 • Suppleant i partistyrelsen
 • Ledamot i kommunfullmäktige
 • Ledamot i kommunfullmäktiges valberedning
LÄS MER

Mikael Sundström

 • Nämndeman Attunda Tingsrätt
LÄS MER