Birgitta Halling

Åkersbergabo sedan 1981.

Har varit yrkesverksam som redovisningskonsult i 30 år.

Speciellt viktiga områden för mig är näringslivet samt infrastrukturen.

Tjänstgör som förtroendevald kommunrevisor.