Röstdela

Sprid din röst på flera partier! Du vet väl att du kan göra ett aktivt val genom att rösta på olika partier i riksdagsvalet, regionvalet och i kommunvalet? I mer än hälften av Sveriges kommuner finns det lokala partier att rösta på. Lokala partier agerar på den kommunala nivån utan att behöva vara styrd av en riksorganisation.

Lokala partier är endast till för invånarna i respektive kommun. Det viktiga i dagens kommunalpolitik är att fånga upp och möta invånarnas behov på olika sätt samt på ett kompetent sätt styra och leda verksamheten så att invånarnas behov kan tillgodoses. Lokala partier föredrar praktiska lösningar framför politiska låsningar och sätter de egna kommuninvånarna främst!

Roslagspartiet är det enda lokala partiet i Österåkers kommun!