Kommunfullmäktige

2024 består KF av 51 ledamöter med mandat fördelade mellan partier enligt resultatet i kommunvalet. (2026 blir det nästan helt säkert 61 ledamöter utifrån att vi blir mer än 50 000 medborgare)

Roslagspartiet har 2024 tre ledamöter och två ersättare.

Roslagspartiets ledamöter:

 • skriver motioner
 • skriver interpellationer (frågor)
 • ställer enkla frågor
 • debatterar ärenden
 • skriver protokollsanteckningar i beslutsärenden där vi vill dokumentera avvikande åsikter
 • reserverar oss mot beslut vi inte accepterar

Ärendehandlingar och protokoll från KF hittar du på Österåkers hemsida, osteraker.se.

Nedan en logg över Roslagspartiets arbete i kommunfullmäktige:

Motioner

Interpelationer & reservationer

 • Reservation mot detaljplanerna för Näsängen Etapp 1 då jordbruksmark inte ska bebyggas och byggnation ska ske roslagsmässigt. Förslaget innebär en för tät bebyggelse med 4-5 våningshus vilket inte passar in i miljön, vi ser hellre en ekoby alt 4H-gård.
 • Reservation mot Armada Fastigheters årsredovisning då vi inte fått svar på avgörande frågor ställda i Kommunstyrelsen avseende koncernens finansiella risker och riskhantering.
 • Reservationer mot 4-5 våningsbyggnader som planeras utanför centrala Åkersberga som t ex Hagby äng och Kulle.
 • Interpellation avseende eleverna i Bergsättrasskolan som allianspartierna spridde ut på en mängd olika skolor i kommunen trots att de blivit lovade fortsatt skolgång i Tråsättraskolan.
 • Reservation mot försäljning av Hackstasskolan då en central skolfastighet inte bör säljas.
 • Reservation avseende reningsverket där vi ville ha den moderna reningstekniken samt att placering skulle vara i Täljöberget istället.
 • Reservation mot utökning av störande verksamhet vid Rydbokrossen.