NP-center i Norrköping arbetar med långsiktiga och individanpassade insatser till ungdomar med NPF och deras familjer. Till centret kommer barn och ungdomar mellan 13 och 23 år med NPF eller liknande problematik som ställer till det i skolan, hemma och på fritiden. Flera av dem är helt eller delvis frånvarande från skolan. 

NP-center erbjuder stöd, rådgivning och gruppverksamhet både till ungdomarna och föräldrarna och hjälper till att anpassa hem- och skolmiljön för att underlätta för ungdomen. De ser de till att alla inblandade vuxna får förståelse för barnets behov och arbetar i samma riktning och kan också agera samordnare för alla möten och kontakter med vård, skola och andra instanser. På så sätt avlastas de ofta utmattade föräldrarna och kan lägga tid på familjelivet istället.

Roslagspartiets motion nr 43 föreslår att ett NP-Center enligt Norrköpings modell skapas även i Österåker. Motion nr 43.