Engagera dig

Bli medlem med 100 kronor/år och möt oss inför varje kommunfullmäktige.

Swisha 100kr till 1232059442, ange namn, adress, födelsedatum, e-post, telefonnummer.

Eller

Plusgiro 34 41 38-3 : 100 kronor + skicka mail till info@roslagspartiet.se med:

  • Namn
  • Adress
  • Födelsedatum
  • E-post
  • Telefonnummer

Ställ frågor till oss eller skicka egna förslag.
Som medlem kan du möta andra medlemmar och våra ledamöter i kommunfullmäktige på ett möte inför kommunfullmäktigemöten, vi kallar det KFMM, se vidare.

KFMM
Kontaktformulär
GDPR

Österåker