KFMM

Inför kommunfullmäktigemöten är Du som medlem välkommen att närvara vid Roslagspartiets diskussionsmöten, Kommunfullmäktigemedlemsmöten (KFMM) med fysisk närvaro. Vi kommer diskutera valda ärenden som kommer upp på KF, informera om senaste tidens händelser och kommande aktiviteter.

Vi har ett intressant valår framför oss med flera utmaningar. Det finns många frågor att engagera sig i och vi i styrelsen har inte svar på alla frågor. Tillsammans löser vi kommunens väg framåt bäst.

Inför mötet, ta gärna del av handlingarna på kommunens hemsida vilka ni hittar genom denna länk:

https://www.osteraker.se/kommunpolitik/politikochdemokrati/kallelserhandlingarochprotokoll.4.27d4a62417c113509422802.html

Under våren 2022 kommer våra KFMM ligga på onsdagar före KF. KFMM 2022:

  • 26 januari
  •  2 mars
  • 20 april
  • 11 maj
  • 15 juni

KFMM kommer hållas kl 18:30 på vårt kansli på Rallarvägen 37.

Vi har vi ett begränsat antal platser, varför Du behöver meddela att Du vill närvara. Det gör du genom att skicka ett meddelande till info@roslagspartiet.se alternativt genom brev till nedanstående adress veckan innan mötet. Om platserna inte räcker till kommer ni få meddelande om detta.