KFMM

Inför kommunfullmäktigemöten är Du som medlem välkommen att närvara vid Roslagspartiets diskussionsmöten, Kommunfullmäktigemedlemsmöten (KFMM) med fysisk närvaro. Vi kommer diskutera valda ärenden som kommer upp på KF, informera om senaste tidens händelser och kommande aktiviteter.

Vi har ett intressant valår framför oss med flera utmaningar. Det finns många frågor att engagera sig i och vi i styrelsen har inte svar på alla frågor. Tillsammans löser vi kommunens väg framåt bäst.

Inför mötet, ta gärna del av handlingarna på kommunens hemsida vilka ni hittar genom denna länk:

https://www.osteraker.se/kommunpolitik/politikochdemokrati/kallelserhandlingarochprotokoll.4.27d4a62417c113509422802.html

Under 2023 kommer våra KFMM ligga på onsdagar före KF. KFMM 2023:

  • 10 maj 18:30
  • 14 juni 18:30
  • 13 september 18:30
  • 18 oktober 18:30
  • 15 november 18:30
  • 6 december 18:30

KFMM kommer hållas ca 2 timmar på vårt kansli på Rallarvägen 37. Observera att KF kan vara inställt och då ställer vi eventuellt in KFMM också.

Vi har vi ett begränsat antal platser, varför Du behöver meddela att Du vill närvara. Det gör du genom att skicka ett meddelande till info@roslagspartiet.se alternativt genom brev till nedanstående adress veckan innan mötet. Om platserna inte räcker till kommer ni få meddelande om detta.