Partiprogram

Övergripande

Roslagspartiet är ett lokalt sakfrågeparti utan kopplingar till någon allians eller underställt något moderparti som ger direktiv om hur vår lokala politik ska utformas. När vi ser förändringar i samhället som påverkar oss invånare skapar vi nya förslag tillsammans med invånarna för att göra Österåker till det samhälle vi vill ha. Vi värnar den roslagsmässiga miljön och vill säkerställa att kommunen lever upp till samhällskontraktet där vi som invånare får god tillgång till service, stöd och valfrihet genom lokalt anpassade lösningar.

Roslagspartiets ledord

Vi lyssnar! Vi uppmuntrar till nytänkande! Vi vågar bry oss!

Ideologi

Många är de som vill sätta in Roslagspartiet i ett fack men vi brukar säga att vi är ett ”färglöst” parti då vi inte har någon politisk färg. Det är en styrka att inte låsas in i en viss politisk färg vare sig den är röd, grön eller blå. För oss är det viktigt att kunna samarbeta med alla partier, oavsett bakomliggande ideologi, som har Roslagen och Österåkersborna för ögonen. Kommunpolitiken består mest av rena sakfrågor och vi finner att de ska lösas efter lokala förhållanden och inte styrt av ett riksparti.

ALLTING BÖRJAR MED SKOLAN

Vi vill förbättra kvalitén, arbetsmiljön och resultaten genom att tillföra ökade resurser, bland annat till elever med särskilda behov.

Roslagspartiet vill att:

  • ALLA elever klarar de uppsatta målen i en pedagogiskt anpassad skolmiljö
Läs mer

TRYGGT OCH TRIVSAMT BOENDE

Vi vill medverka till ett mer genomtänkt, tryggt och trivsamt samhälle där den speciella skärgårds- och roslagskänslan bevaras.

Roslagspartiet vill att:

  • Nybyggnationer ska inte vara statsliknade utanför centrala Åkersberga utan utformas för att passa in i roslagsmiljön med natur.
Läs mer

LIVSKRAFTIGT NÄRINGSLIV

Vi vill bidra till fler lokala arbetstillfällen genom att skapa en hållbar strategi för näringslivet och profilera Österåker som
en företagarvänligt kommun.

Roslagspartiet vill skapa fler lokala arbetstillfällen … genom att:

  • Aktivera marknadsföringen av Österåker som ”företagarvänligt”
Läs mer

GENOMTÄNKT OMSORG

Vi vill förbättra och modernisera omsorgen för såväl äldre medborgare som yngre, bland annat genom att …

Roslagspartiet vill att:

  • Kommunen skall driva minst 25% av omsorgsverksamheten i egen regi för att kunna klara akuta behov och klara av upphandling och kvalitetssäkring av vårdföretag
Läs mer

FUNGERANDE TRAFIK

Vi arbetar för att lösa nuvarande trafik-problem genom att skapa permanenta och framtidssäkrade lösningar i takt med bostadsutbyggnaden.

Roslagspartiet vill att:

  • Arbeta med trafikverket för att bygga bort flaskhalsar och farliga trafikplatser
Läs mer

AKTIV KULTUR OCH FRITID

Vi vill stimulera till ett mer aktivt och givande kultur- och fritidsliv bland annat genom att arrangera en kulturvecka.

Roslagspartiet vill:

  • Projektera ny simhall med utomhuspool
  • Skapa en Kulturvecka 1 gång per år
Läs mer

LEVANDE SKÄRGÅRD

Vi vill hålla skärgården levande och utveckla den så att människor ska kunna bo och verka där, samtidigt som vi vill värna den unika Roslagsmiljön.

Roslagspartiet vill att:

  • Utveckla hamnen i Åsättra
Läs mer

ALLTID MED MILJÖN I FOKUS

Vi är delaktiga i besluten om miljöarbetet och Agenda 2030.

Roslagspartiet vill att:

  • Skapa bättre kontroll samt upprusta det kommunala VA-nätet för att förhindra utsläpp i våra vattendrag och stränder vid större skyfall.
  • Österåkers kommun planerar för sammanhängande naturreservat och friluftsområden, …
Läs mer