FUNGERANDE VÄG- & CYKEL-TRAFIK

Vi arbetar för att lösa nuvarande trafik-problem genom centralorten och skapa permanenta och framtidssäkrade lösningar.

För att stödja användandet av cykel vill vi se fler cykelvägar och sammanhållna säkra cykelsträckor. Det ska gå att säkert cykelpendla både inom kommunen och till angränsande kommuner

Roslagspartiet vill att:

 • Kommunen samarbetar med Trafikverket för att bygga bort flaskhalsar och farliga trafikplatser, genom förhandling och medfinansieringsavtal.
  • Byggande av 4-filig väg mellan Margretelundsvägen och Söralidsvägen.
  • Trafikljusreglerat övergångsställe för hästar vid Bobackens ridskola
  • Sammanhållna cykelvägar och cykelleder för arbetspendling inom tätorten, Ljusterö och till Arninge/Täby
  • Skapa en säker gång- och cykelöverfart över 276:an vid skärgårdsstadsavfarten i kombination med en ny cirkulationsplats.
 • Parkeringsmöjligheterna utökas vid alla Roslagsbanans stationer och längs med strategiska busslinjer tex Kulla vägskäl, Smedby, Margretelund, Åstättra, och Ljusterö. Samarbete bör sökas med intresserade företag som vill skapa laddstolpsinfrastruktur och solcellstak. Österåkers invånare måste få bra möjligheter att enkelt kunna vara delaktiga i hållbarhetsarbetet och få ihop livspusslet.
 • Det skall byggas minst en parkeringsplats per nybyggd bostad och inte som idag då kravet är 0,2 till 0,5 parkeringsplats per nybyggd bostad.
 • Det skall ordnas tillräckliga infartsparkeringar för bil och cykel vid stationer och trafikplatser
Grundläggande tankar
Allting börjar med skolan
Tryggt & trivasamt boende
Livskraftigt näringsliv
Genomtänkt omsorg
Fungerande trafik
Levande skärgård
Aktiv kultur & fritid
Alltid med miljön i fokus