FUNGERANDE TRAFIK

Uppdatering av sidan pågår!

Vi arbetar för att lösa nuvarande trafik-problem genom att skapa permanenta och framtidssäkrade lösningar.

Roslagspartiet vill att:

  • Arbeta med trafikverket för att bygga bort flaskhalsar och farliga trafikplatser
  • Det skall byggas minst en parkeringsplats per nybyggd bostad (idag 0,2 till 0,3)
  • Det skall ordnas tillräckliga infartsparkeringar vid stationer och trafikplatser
Grundläggande tankar
Allting börjar med skolan
Tryggt & trivasamt boende
Livskraftigt näringsliv
Genomtänkt omsorg
Fungerande trafik
Levande skärgård
Alltid med miljön i fokus