LIVSKRAFTIGT NÄRINGSLIV

Roslagspartiet vill bidra till ett livskraftigt näringsliv med fler lokala arbetstillfällen genom att skapa en hållbar strategi för näringslivet och profilera Österåker som en företagarvänlig kommun. Färre kommuninvånare ska behöva pendla till våra grannkommuner vilket ger mer tid för familj, fritid och är bra ur miljöhänseende.

Roslagspartiet vill skapa fler lokala arbetstillfällen och minska utpendlingen genom att:

  • Aktivera marknadsföringen av Österåker som ”företagarvänligt”
  • Inventera all tillgänglig mark som kan användas till företagsamhet
  • Skapa attraktivare villkor för nyetablering av företag
  • Etablera en aktiv sambandscentral för intresserade företag
  • Skapa bättre förutsättningar för företag att etablera sig i kommunen och växa genom förbättrad rådgivning, tydlig information kring hantering av tillstånd och tillsyn.
  • Göra en översyn tillsammans med näringslivet kring hur avgifter tas ut.
  • Skapa och utveckla nya verksamhetsområden söder om Åkersberga, i Stava och Ullna med bra trafiklösningar och cykelvägar.
Grundläggande tankar
Allting börjar med skolan
Tryggt & trivasamt boende
Livskraftigt näringsliv
Genomtänkt omsorg
Fungerande trafik
Levande skärgård
Aktiv kultur & fritid
Alltid med miljön i fokus