LIVSKRAFTIGT NÄRINGSLIV

Uppdatering av sidan pågår!

Vi vill bidra till fler lokala arbetstillfällen genom att skapa en hållbar strategi för näringslivet och profilera Österåker som
en företagarvänligt kommun.
Österåker behöver fler lokala arbetsplatser. Kommunen fungerar idag som sovstad och förser närliggande kommuner med arbetskraft.

Roslagspartiet vill skapa fler lokala arbetstillfällen och minska utpendlingen genom att:

  • Aktivera marknadsföringen av Österåker som ”företagarvänligt”
  • Inventera all tillgänglig mark som kan användas till företagsamhet
  • Skapa attraktivare villkor för nyetablering av företag
  • Etablera en aktiv sambandscentral för intresserade företag
Grundläggande tankar
Allting börjar med skolan
Tryggt & trivasamt boende
Livskraftigt näringsliv
Genomtänkt omsorg
Fungerande trafik
Levande skärgård
Alltid med miljön i fokus