Välkommen till Roslagspartiet
Österåkers tredje största och enda lokala parti

Roslagspartiet startade 2002 och är det enda lokala partiet i Österåker. Vi arbetar med hela skalan av lokala sakfrågor. Vi ingår inte i några allianser och styrs inte av någon moderorganisation utanför kommunen. Det innebär att vi kan fokusera på den praktiska nyttan för Österåkersborna av de förslag som vi själva, eller andra lägger fram i kommunfullmäktige.

Vi anser att sakfrågor ska hanteras och lösas på ett icke-politiskt sätt, där människan är viktigare än det politiska värdet av ett eller annat beslut.

Roslagspartiet är idag Österåkers tredje största parti och kommunens största, självbestämmande och fristående lokala parti.

ALLTING BÖRJAR MED SKOLAN

Vi vill förbättra kvalitén, arbetsmiljön och resultaten genom att tillföra ökade resurser, bland annat till elever med särskilda behov.

Läs mer

TRYGGT OCH TRIVSAMT BOENDE

Vi vill medverka till ett mer genomtänkt, tryggt och trivsamt samhälle där den speciella skärgårds- och roslagskänslan bevaras.

Läs mer

LIVSKRAFTIGT NÄRINGSLIV

Vi vill bidra till fler lokala arbetstillfällen genom att skapa en hållbar strategi för näringslivet och profilera Österåker som en företagarvänlig kommun.

Läs mer

GENOMTÄNKT OMSORG

Vi vill förbättra och modernisera omsorgen för såväl äldre medborgare som yngre, bland annat genom att ändra arbetsmetodiken och införa kontroll och uppföljning av kvaliteten.

Läs mer

FUNGERANDE TRAFIK

Vi arbetar för att lösa nuvarande trafikproblem genom att skapa permanenta och framtidssäkrade lösningar.

Läs mer

LEVANDE SKÄRGÅRD

Vi vill hålla skärgården levande och utveckla den så att människor ska kunna bo och verka där, samtidigt som vi vill värna den unika miljön.

Läs mer

AKTIV KULTUR OCH FRITID

Vi vill stimulera till ett mer aktivt och givande kultur- och fritidsliv bland annat genom att arrangera en kulturvecka.

Läs mer

ALLTID MED MILJÖN I FOKUS

Läs mer


Roslagspartiets partiprogram
2022


Läs mer

Roslagspartiets skuggbudget för 2023

 

 

Läs mer

Medlemsmöte inför Kommunfullmäktige (KFMM)Datum&Tider

Facebook

Cover for Roslagspartiet
🚫L, C, KD och M vill skära ner en tredjedel av bemanningen inom Österåkers öppna förskola. Detta när bidragen upphör från staten.

👍Tjänstemän, personal och rektor som kan verksamheten har skrivit vilken god kvalite öppna förskolan har hållit och kan så fortsätta med nuvarande bemanning.

😏Hör när Roslagspartiets Johan Agge bevisar att Majoriteten skär ner på "pengad" verksamhet. Detta trots att dom återkommande påstår att så inte är fallet.

🔍 I anförandet visar Johan Agge mail från förvaltningen där rektor utlovas fortsatt finansiering när bidraget upphör. Det är "glädjande nyheter".

🤦‍♂️Det är inte första gången tjänstemännen är tydliga med vad som behövs men majoriteten skär trots avrådan ner på "pengad" verksamhet.

😒Åter igen drabbas dessutom landsbygden! Ljusterö riskerar att helt bli utan öppna förskolan. Ännu ett landsbygdsfientligt beslut av Majoriteten.

🕵️‍♀️Dom powerpoints Johan visar för kommunfullmäktige med mail och riskanalys återfinns i kommentarerna till detta inlägg.

----------Roslagspartiet, din lokala röst------------------
... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
Kommunstyrelsens ordförande (KSO) sprider okunskap och inkorrekta uppgifter samt hotar den demokratiska processen! ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
Roslagspartiet - För skolan förtjänar bättre!

❌ Sedan 2008 går var femte elev ut åk 9 utan godkända betyg i alla ämnen. Detta pga en politik som inte verkar vilja utveckla vår skola.

🌞 Roslagspartiet vill se en utveckling till 100% godkända elever!

❤️ Våra barn är för viktiga för att 20% inte ska få möjligheter att lyckas år ut och år in!

🙌 Roslagspartiet vill ge alla skolor möjlighet att kunna ha elevcoacher (supermentorer)

🤝 Vill du vara med på resan till förändring?

🖋️ Bli medlem i Roslagspartiet genom att Swisha 100kr till 1232059442, ange namn, adress, födelsedatum, e-post, telefonnummer.

Roslagspartiet, Vi lyssnar, Vi uppmuntrar nytänkande, Vi vågar bry oss.
... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
"Fullständig ignorans avseende boende i Rydbo"

Insändare i tidningen kanalen av Mikael Sundström och Anna Maria Tipper från Roslagspartiet

🛑 M majoriteten med KD, L och C ignorerar beslut från mark och miljödomstolen och ger dispens till nattlig drift på Rydbokrossen.

🕵️ Domen är tydlig. Nattlig verksamhet stör Rydbos invånare!

💪 Ca 260 protester från invånare är inlämnade till kommunens miljö och Hälsoskyddsnämnd. Centerpartiet har där ordförandeskap.

🌞 Roslagspartiets representant i nämnden, som är kunnig inom området finner att dom demokratiska diskussionerna saknas.

👍 Det finns alternativa platser som ligger bättre till för denna drift!

😫 Åter igen ser vi hur landsbygd och dess boende inte värnas av Majoriteten i Österåkers kommun!

🏞️ Österåkers kommun är mer än bara Centrum!
... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook