Välkommen till Roslagspartiet
Österåkers tredje största och enda lokala parti

Roslagspartiet startade 2002 och är det enda lokala partiet i Österåker. Vi arbetar med hela skalan av lokala sakfrågor. Vi ingår inte i några allianser och styrs inte av någon moderorganisation utanför kommunen. Det innebär att vi kan fokusera på den praktiska nyttan för Österåkersborna av de förslag som vi själva, eller andra lägger fram i kommunfullmäktige.

Vi anser att sakfrågor ska hanteras och lösas på ett icke-politiskt sätt, där människan är viktigare än det politiska värdet av ett eller annat beslut.

Roslagspartiet är idag Österåkers tredje största parti och kommunens största, självbestämmande och fristående lokala parti.

ALLTING BÖRJAR MED SKOLAN

Vi vill förbättra kvalitén, arbetsmiljön och resultaten genom att tillföra ökade resurser, bland annat till elever med särskilda behov.

Läs mer

TRYGGT OCH TRIVSAMT BOENDE

Vi vill medverka till ett mer genomtänkt, tryggt och trivsamt samhälle där den speciella skärgårds- och roslagskänslan bevaras.

Läs mer

LIVSKRAFTIGT NÄRINGSLIV

Vi vill bidra till fler lokala arbetstillfällen genom att skapa en hållbar strategi för näringslivet och profilera Österåker som en företagarvänlig kommun.

Läs mer

GENOMTÄNKT OMSORG

Vi vill förbättra och modernisera omsorgen för såväl äldre medborgare som yngre, bland annat genom att ändra arbetsmetodiken och införa kontroll och uppföljning av kvaliteten.

Läs mer

FUNGERANDE TRAFIK

Vi arbetar för att lösa nuvarande trafikproblem genom att skapa permanenta och framtidssäkrade lösningar.

Läs mer

LEVANDE SKÄRGÅRD

Vi vill hålla skärgården levande och utveckla den så att människor ska kunna bo och verka där, samtidigt som vi vill värna den unika miljön.

Läs mer

AKTIV KULTUR OCH FRITID

Vi vill stimulera till ett mer aktivt och givande kultur- och fritidsliv bland annat genom att arrangera en kulturvecka.

Läs mer

ALLTID MED MILJÖN I FOKUS

Läs mer


Roslagspartiets partiprogram
2022


Läs mer

Roslagspartiets skuggbudget för 2023

 

 

Läs mer

Medlemsmöte inför Kommunfullmäktige (KFMM)Datum&Tider

Facebook

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException
Vi kan inte fortsätta allianspartiernas let go politik när det kommer till hur vårt samhälle utvecklas!

Placering av ett nytt badhus likväl som dess gestaltning behöver påverkas av kultur och inte bara reduceras ned till en fritidssysselsättning eller budgetregulator.

Hur tillser vi att kultur- och fritid är en instans med reell påverkan på bl and annat badhusets gestaltning och dess placering? Men även annat som kommer att byggas framöver?

Roland Ljungholm, Roslagspartiet ställde frågan på Kultur och Fritidsnämnden i början av mars. Diskussionen ledde till att de flesta ansåg att nämnden ska ha ett inflytande men på frågan HUR hade allianspartierna inget svar.
Än så länge tomma ord med andra ord!

Nedan Rolands fråga:
Jag vill ställa en övrig fråga om badhusets eventuella placering och vilken påverkan kultur- och fritidsnämnden har i samhällsplaneringen och dess tillhörande detaljplaner.

Nuvarande badhus har efter ca 50 år gjort sitt och ska ersättas av ett nytt. Via lokaltidningarna har granntomten till Multiarenan pekats ut som en möjlig placering.

Roslagspartiet anser att kultur- och fritidsfrågor hör intimt samman med samhällsplaneringen. Kulturen kan lite förenklat ses som en sammanfattning av vårt ursprung, våra erfarenheter, våra sedvanor och våra värderingar. Den kan både ses ur perspektivet vart vi kommer ifrån och vart vi är på väg. Kulturen både bevarar och utvecklar samhället.

Därför bör en placering av ett nytt badhus likväl som dess gestaltning få påverkas av kultur och inte bara reduceras ned till en fritidssysselsättning eller budgetregulator.

Att välja att bygga badhuset i ett ringa attraktivt industri- eller handelsområde signalerar inte det faktum att ett badhus är en kulturell tillgång i samhället. Ett badhus har en livslängd på förhoppningsvis mer än 50 år, ur ett hållbarhetsperspektiv är det ändå en kort tid.

Ett badhus borde vara en kommunal investering som ska vara hållbar både ekonomiskt och kulturellt och bidra till att skapa ett levande, attraktivt och tryggt samhälle för lång tid framåt.
Hur tillser vi att kultur- och fritid är en instans med reell påverkan på badhusets gestaltning och dess placering?

Med vänlig hälsning

Roland Ljungholm för Roslagspartiet
... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
Idag har Roslagspartiets Johan Agge och Anna Maria Tipper överlämnat en laglighetsprövning avseende den delegationsordning som beslutades om under Utbildningsnämnden sammanträde 2023-01-31.

Vi hade flera yrkanden under mötet som protokollfördes.

Flertalet punkter bör inte delegeras till en ensam nämndordförande eller utbildningsdirektör.

Vi har tittat på ärenden som tex avstängning av elev, beslut av tilläggsbelopp och vite till vårdnadshavare när elever inte fullgör sin skolplikt. Det finns alltid olika anledningar till grunden för dessa beslut och de kan aldrig vara ett fall för rutinmässiga beslut!

Det är nämnden som är huvudman och ytterst ansvarig! SKRs jurist påpekade detta vid ett flertal tillfällen under utbildning av kommunfullmäktiges alla ledamöter och ersättare!

Lagen som vi lutar oss på är kommunallagen (2017:725) 6 kap. 38§ där det kan sammanfattas med att ärenden som är myndighetsutövande och inte av rutinkaraktär ska inte delegeras från nämnden.
... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
Varför låter Johan Agge så energisk och vad pratar han om? Hur många elever har har inte fått godkänt i alla ämnen under mer än åtta år i Österåkers kommuns skolor?

Under kommunfullmäktige 2023-02-06 lyfter Roslagspartiets Johan Agge frågan om betygsinflation och den stora andel elever i våra årskurs 9 som inte majoriteten i Österåker ger möjlighet att gå ut med fullständiga betyg. Lyssna på klippet.

---Roslagspartiet, vi värnar skolan på riktigt---
... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
Peter Nummert som är ledmot för Roslagspartiet i kommunstyrelsen, tog till orda på kommunfullmäktige 2023-02-06 angående finansieringen av det nya reningsverket.

"Österåker bygger ett nytt tekniskt fantastiskt reningsverk i Margretelund. Det blir luktfritt och med relativt få lastbilstransporter under drift. Det är för kommunen dock en mycket stor ekonomisk investering som jag med Roslagspartiet noga kommer följa"
~Peter Nummert

Hör vad Peter sa under kommunfullmäktige i videoklippet.

---Roslagspartiet, vi tar ansvar för Österåker---
... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook