Välkommen till Roslagspartiet
Österåkers tredje största och enda lokala parti

Roslagspartiet startade 2002 och är det enda lokala partiet i Österåker. Vi arbetar med hela skalan av lokala sakfrågor. Vi ingår inte i några allianser och styrs inte av någon moderorganisation utanför kommunen. Det innebär att vi kan fokusera på den praktiska nyttan för Österåkersborna av de förslag som vi själva, eller andra lägger fram i kommunfullmäktige.

Vi anser att sakfrågor ska hanteras och lösas på ett icke-politiskt sätt, där människan är viktigare än det politiska värdet av ett eller annat beslut.

Roslagspartiet är idag Österåkers tredje största parti och kommunens största, självbestämmande och fristående lokala parti.

ALLTING BÖRJAR MED SKOLAN

Vi vill förbättra kvalitén, arbetsmiljön och resultaten genom att tillföra ökade resurser, bland annat till elever med särskilda behov.

Läs mer

TRYGGT OCH TRIVSAMT BOENDE

Vi vill medverka till ett mer genomtänkt, tryggt och trivsamt samhälle där den speciella skärgårds- och roslagskänslan bevaras.

Läs mer

LIVSKRAFTIGT NÄRINGSLIV

Vi vill bidra till fler lokala arbetstillfällen genom att skapa en hållbar strategi för näringslivet och profilera Österåker som en företagarvänligt kommun.

Läs mer

GENOMTÄNKT OMSORG

Vi vill förbättra och modernisera omsorgen för såväl äldre medborgare som yngre, bland annat genom att ändra arbetsmetodiken och införa kontroll och uppföljning av kvaliteten.

Läs mer

FUNGERANDE TRAFIK

Vi arbetar för att lösa nuvarande trafik-problem genom att skapa permanenta och framtidssäkrade lösningar.

Läs mer

LEVANDE SKÄRGÅRD

Vi vill hålla skärgården levande och utveckla den så att människor ska kunna bo och verka där, samtidigt som vi vill värna den unika miljön.

Läs mer

AKTIV KULTUR OCH FRITID

Vi vill stimulera till ett mer aktivt och givande kultur- och fritidsliv bland annat genom att arrangera en kulturvecka.

Läs mer

ALLTID MED MILJÖN I FOKUS

Läs mer
PARTIPROGRAM

Roslagspartiets skuggbudget för 2022

Läs mer

Medlemsmöte inför Kommunfullmäktige (KFMM)

Datum&Tider

Facebook

Cover for Roslagspartiet

2 dagar sedan  ·  

Visa på Facebook
Roslagspartiet önskar en trevlig Nationaldag! ... Visa merVisa mindre

3 veckor sedan  ·  

Visa på Facebook
Idag har vi i Roslagspartiet åter stått på torget i Åkersberga Centrum. Många glada, positiva och engagerande samtal följde under tiden. Flera blev glada när de fick höra att det finns ett lokalt parti. Flertalet sa sig vilja lägga sin röst lokalt och röstdela. Polisen anlände till platsen för trygghetsskapande insats. Vi hade ett längre samtal med dem angående läget. Tyvärr målar de upp en väldigt mörk bild gällande droghandeln i kommunen. Långt mörkare än den vi fått förmedlad via officiella kommunkanaler och politiska hemsidor. Trots det goda arbete de hittills gjort och gör i Österåkers kommun fortsätter narkotikan att flöda. Bara under förmiddagen hade flera tillslag gjorts. Polisen beskriver sitt arbete mot narkotikan i Österåker som en stor våg som man tillfälligt pressar tillbaka eller att man genom arbetet i tex centrum riktar om strömmen av droger till andra platser inom kommunen. Vi lyssnar allvarsammt och funderar på vad vi kan göra lokalpolitiskt. För vi är din lokala röst för Österåkers kommun.#österåker #Politik #deladinröst #dinlokalaröst ... Visa merVisa mindre

1 månad sedan  ·  

Visa på Facebook
Idag har vi i Roslagspartiet åter stått på torget i Åkersberga Centrum. Många glada, positiva och engagerande samtal följde under tiden. Flera blev glada när de fick höra att det finns ett lokalt parti. Flertalet sa sig vilja lägga sin röst lokalt och röstdela. Polisen anlände till platsen för trygghetsskapande insats. Vi hade ett längre samtal med dem angående läget. Tyvärr målar de upp en väldigt mörk bild gällande droghandeln i kommunen. Långt mörkare än den vi fått förmedlad via officiella kommunkanaler och politiska hemsidor. Trots det goda arbete de hittills gjort och gör i Österåkers kommun fortsätter narkotikan att flöda. Bara under förmiddagen hade flera tillslag gjorts. Polisen beskriver sitt arbete mot narkotikan i Österåker som en stor våg som man tillfälligt pressar tillbaka eller att man genom arbetet i tex centrum riktar om strömmen av droger till andra platser inom kommunen. Vi lyssnar allvarsammt och funderar på vad vi kan göra lokalpolitiskt. För vi är din lokala röst för Österåkers kommun.#österåker #politik #deladinröst #dinlokalaröst ... Visa merVisa mindre

1 månad sedan  ·  

Visa på Facebook