Välkommen till Roslagspartiet
Österåkers tredje största och enda lokala parti

Roslagspartiet startade 2002 och är det enda lokala partiet i Österåker. Vi arbetar med hela skalan av lokala sakfrågor. Vi ingår inte i några allianser och styrs inte av någon moderorganisation utanför kommunen. Det innebär att vi kan fokusera på den praktiska nyttan för Österåkersborna av de förslag som vi själva, eller andra lägger fram i kommunfullmäktige.

Vi anser att sakfrågor ska hanteras och lösas på ett icke-politiskt sätt, där människan är viktigare än det politiska värdet av ett eller annat beslut.

Roslagspartiet är idag Österåkers tredje största parti och kommunens största, självbestämmande och fristående lokala parti.

ALLTING BÖRJAR MED SKOLAN

Vi vill förbättra kvalitén, arbetsmiljön och resultaten genom att tillföra ökade resurser, bland annat till elever med särskilda behov.

Läs mer

TRYGGT OCH TRIVSAMT BOENDE

Vi vill medverka till ett mer genomtänkt, tryggt och trivsamt samhälle där den speciella skärgårds- och roslagskänslan bevaras.

Läs mer

LIVSKRAFTIGT NÄRINGSLIV

Vi vill bidra till fler lokala arbetstillfällen genom att skapa en hållbar strategi för näringslivet och profilera Österåker som en företagarvänlig kommun.

Läs mer

GENOMTÄNKT OMSORG

Vi vill förbättra och modernisera omsorgen för såväl äldre medborgare som yngre, bland annat genom att ändra arbetsmetodiken och införa kontroll och uppföljning av kvaliteten.

Läs mer

FUNGERANDE TRAFIK

Vi arbetar för att lösa nuvarande trafikproblem genom att skapa permanenta och framtidssäkrade lösningar.

Läs mer

LEVANDE SKÄRGÅRD

Vi vill hålla skärgården levande och utveckla den så att människor ska kunna bo och verka där, samtidigt som vi vill värna den unika miljön.

Läs mer

AKTIV KULTUR OCH FRITID

Vi vill stimulera till ett mer aktivt och givande kultur- och fritidsliv bland annat genom att arrangera en kulturvecka.

Läs mer

ALLTID MED MILJÖN I FOKUS

Läs mer


Roslagspartiets partiprogram
2022


Läs mer

Roslagspartiets skuggbudget för 2024

Läs mer

Medlemsmöte inför Kommunfullmäktige (KFMM)Datum&Tider

Facebook

Cover for Roslagspartiet
👍Vill du lyssna på 10 viktiga minuter. Där allt läggs på bordet gällande hur barnen och personalen har det i våra förskolor, skolor och fritidshem?

😢Varför står Johan Agge och pratar om så viktiga saker som suicid?

😒Hur ser det ut för barn med behov inom vår kommun?

🕵️‍♀️Vad menar han med att lärare är trötta och ger E till eleverna i protest?

🧑‍⚖️Hur kan han säga att Majoritetens budget är direkt farlig för personal och barn i våra förskolor, skolor och fritidshem?

✊Vad menas med att lärare för första gången nu högt och tillsammans ropar stopp?

🚫Hur många hundra barn har Österåker fler än snittet per behörig lärare i fritidshemmen?
... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
2023-11-20 Avhandlades budget i kommunens fullmäktige. Lyssna på ordförande för Roslagspartiet, Anna Maria Tipper.

🌞Vi gör en indexuppräkning på 4,1% i nivå med SKR:s beräknade inflation. Vi satsar 187mkr mer än Majoriteten till våra verksamheter.

💰Roslagspartiet vill fortsatt ha låg skatt men inte till priset av dålig kvalitet, dålig trygghet, och besparingar på hur kommunen utvecklas och växer. Därför ville vi återställa skatten med 9 öre.

🔍Våra äldre ska få ett gott stöd på äldre dar och när det blir tydligt att ett vårdboende inte fungerar ska kommunen upptäcka och handla snabbare.

👍Iom IES etablering blir det en tröskeleffekt när elever försvinner från våra skolor. För att täcka dessa extraordinära kostnader ville vi ta 10mkr ur resultatutjämningsreserven.

🔍 Fokus är på att utveckla och förbättra verksamheterna inom skola, vård och omsorg och säkerställa att kommunen får möjlighet att växa och utvecklas roslagsmässigt.
... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
Ikväll har vi fått möjligheten att prata arbetsmiljön i kommunens verksamheter med de två representanterna från Kommunal. Väldigt informativt, trevligt och med goda möjligheter till framtida informationsutbyten. Tack Eva och Lotta! 🌼 ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook