Välkommen till Roslagspartiet
Österåkers tredje största och enda lokala parti

Roslagspartiet startade 2002 och är det enda lokala partiet i Österåker. Vi arbetar med hela skalan av lokala sakfrågor. Vi ingår inte i några allianser och styrs inte av någon moderorganisation utanför kommunen. Det innebär att vi kan fokusera på den praktiska nyttan för Österåkersborna av de förslag som vi själva, eller andra lägger fram i kommunfullmäktige.

Vi anser att sakfrågor ska hanteras och lösas på ett icke-politiskt sätt, där människan är viktigare än det politiska värdet av ett eller annat beslut.

Roslagspartiet är idag Österåkers tredje största parti och kommunens största, självbestämmande och fristående lokala parti.

ALLTING BÖRJAR MED SKOLAN

Vi vill förbättra kvalitén, arbetsmiljön och resultaten genom att tillföra ökade resurser, bland annat till elever med särskilda behov.

Läs mer

TRYGGT OCH TRIVSAMT BOENDE

Vi vill medverka till ett mer genomtänkt, tryggt och trivsamt samhälle där den speciella skärgårds- och roslagskänslan bevaras.

Läs mer

LIVSKRAFTIGT NÄRINGSLIV

Vi vill bidra till fler lokala arbetstillfällen genom att skapa en hållbar strategi för näringslivet och profilera Österåker som en företagarvänlig kommun.

Läs mer

GENOMTÄNKT OMSORG

Vi vill förbättra och modernisera omsorgen för såväl äldre medborgare som yngre, bland annat genom att ändra arbetsmetodiken och införa kontroll och uppföljning av kvaliteten.

Läs mer

FUNGERANDE TRAFIK

Vi arbetar för att lösa nuvarande trafikproblem genom att skapa permanenta och framtidssäkrade lösningar.

Läs mer

LEVANDE SKÄRGÅRD

Vi vill hålla skärgården levande och utveckla den så att människor ska kunna bo och verka där, samtidigt som vi vill värna den unika miljön.

Läs mer

AKTIV KULTUR OCH FRITID

Vi vill stimulera till ett mer aktivt och givande kultur- och fritidsliv bland annat genom att arrangera en kulturvecka.

Läs mer

ALLTID MED MILJÖN I FOKUS

Läs mer


Roslagspartiets partiprogram
2022


Läs mer

Roslagspartiets skuggbudget för 2024

Läs mer

Medlemsmöte inför Kommunfullmäktige (KFMM)Datum&Tider

Facebook

Cover for Roslagspartiet
Det behövs politiska åtgärder nu!

Minst sedan 2008 har andelen elever som inte får sin utbildning tillgodosedd i kommunens skolor varierat mellan 17-20 %. Det är 1/5 av kommunens elever som inte får den utbildning de har rätt till enligt lag i vår kommun. Majoritetspartierna ledda av M, C, KD och L har inte några politiska åtgärder för att försöka förbättra situationen.

Andelen elever som har problematisk frånvaro - med andra ord är frånvarande mer än 20% av utbildningstiden - fortfarande 2 gånger så många som innan Covid. Vissa skolor har oacceptabelt höga nivåer drygt 15%. Det är allvarligt!

År efter år efterfrågar rektorer lokaler som är anpassade för den pedagogiska verksamheten. Någon ordentlig upprustning har inte gjorts och finns inte i planen.

Anpassad studiegång, en anpassning där ämnen tas bort från elevens utbildning. Eleven riskerar därmed att inte få behörighet till gymnasiet, det är en oerhört allvarlig inskränkning av en elevs rätt att få sin utbildning tillgodosedd och något som rektor endast ska fatta beslut om som en sista åtgärd. På två år (2021 till 2023) har kommunens skolor fyrdubblat antalet elever som man ger anpassad studiegång och samtidigt har man dragit ner på antalet som får enskild undervisning från 92 år 2021 till att 11 elever fick det stödet 2023. Det är oerhört allvarligt när rektorerna inte har råd att ge de elever det de behöver och har laglig rätt till. Anpassad studiegång kostar inte skolan något och enskild undervisning är väldigt dyrt. Det är illa!

54% av eleverna med autism/aspergerssyndrom får ett åtgärdsprogram i Österåker. Men bara 16% av dessa elever får det stöd de behöver för att göra skolan tillgänglig. Det kan visa på att ämnen anpassas bort istället för att eleverna får det stöd de både har rätt till och behöver.

61% av eleverna i våra skolor får inte ordentlig arbetsro på lektionerna och 23% av eleverna känner sig inte helt trygga i skolan. Arbetsro och trygghet är en förutsättning för att kunna lära.

Vi behöver politiska åtgärder nu! Det går inte att fortsätta vänta så som vissa partier uttryckte på Kommunfullmäktige i maj. De väntar på helhetslösningar och det har de gjort i över 5 år nu. Det finns inte några enkla lösningar för att skapa kvalitet i våra skolor.

Roslagspartiet vill få ett närmare samarbete mellan verksamheten och nämnden som håller i plånboken. Österåkers utbildningspolitiker behöver få information som de inte får idag, de behöver samarbeta med verksamheten för att utveckla verksamheten och kunna fatta kloka utbildningsbeslut. Demokratin är viktig för att hitta de bästa lösningarna och för det behöver opposition och majoritet diskutera frågor vilket inte görs idag i utbildningsnämnden.
... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
☀️Trevlig helg önskar Roslagspartiet ☀️

Njut av vädret i vår vackra skärgårdskommun.

🌊Bilden är från en utav våra fina badplatser, Garnsviken.

------Roslagspartiet din enda riktiga lokala röst - - - -
... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
💥 Roslagspartiet växer. Du är hjärtligt välkommen att växa med oss.

🛶 Värnar du bevarandet av det Roslagsmässiga som gör Österåkers kommun unikt?

🌍 Tycker du det är viktigt med lokala frågor som drivs av engagerade personer som bor i kommunen? Så som skola, äldrevård, lokalt byggande, lokal trygghet, lokal miljö eller lokal kultur och fritid m.m. Dvs allt som rör oss lokalt.

↔️ Tycker du det är bra med lokal politik som driver sakfrågor bortom politisk höger och vänster utan styre från ett "moderparti"?

❤️ Välkommen som stödmedlem för 100:- per år. Då får du dessutom vara med och påverka. Inför varje kommunfullmäktige är alla medlemmar välkomna att komma med synpunkter om kommande ärenden på våra KFMM möten.

För att bli medlem Swisha 100kr till 1232059442, ange namn, adress, födelsedatum, e-post, telefonnummer.

Eller

Plusgiro 34 41 38-3 : 100 kronor + skicka mail till info@roslagspartiet.se med:

Namn
Adress
Födelsedatum
E-post
Telefonnummer
... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
💪Johan Agge som är ledamot i kommunfullmäktige och utbildningsnämnden tar till orda ordentligt mot Centerpartiet och Kristdemokraterna i Österåker. Dom har lovat en resursskola för barn i behov av stöd men röstar emot det när det motioneras om.

👍Roslagspartiet tycker det är av vikt att man står för det man lovar väljarna i en valrörelse och på sin hemsida.

🌞Vi tycker att det är viktigt att alla barn ska få en tillgänglig skola

💰Vi tycker det är viktigt att vårdnadshavare ska kunna gå till jobbet

😒Vi kan nu se efter gårdagens kommunfullmäktige att majoritetens mindre partier lovar mycket men levererar tunt.

Vi kan som första parti i Österåker presentera våra klipp med undertexter. Vi ber er ha överseende med ev felaktigheter då detta görs av AI som lär sig.

----------Roslagspartiet, din enda lokala röst---------------
... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook