Välkommen till Roslagspartiet Österåkers tredje största, och enda lokala parti

Roslagspartiet är ett ungt parti. Vi startade 2002 alldeles innan valet, och är fortfarande det enda politiska parti i Österåker som arbetar med hela skalan av lokala sakfrågor. Vi ingår inte i några allianser eller styrs av moderorganisationer som finns på annan ort. Det innebär att vi kan fokusera på den praktiska nyttan för Österåkersborna av de förslag som vi själva, eller andra lägger fram i kommunfullmäktige.

Vi anser att sakfrågor ska hanteras och lösas på ett icke-politiskt sätt, där människan är viktigare än det politiska värdet av ett eller annat beslut.

Roslagspartiet är idag Österåkers tredje största parti och kommunens största, självbestämmande och fristående lokala parti.

ALLTING BÖRJAR MED SKOLAN

Vi vill förbättra kvalitén, arbetsmiljön och resultaten genom att tillföra ökade resurser, bland annat till elever med särskilda behov.

TRYGGT OCH TRIVSAMT BOENDE

Vi vill medverka till ett mer genomtänkt, tryggt och trivsamt samhälle där den speciella skärgårds- och roslagskänslan bevaras.

LIVSKRAFTIGT NÄRINGSLIV

Vi vill bidra till fler lokala arbetstillfällen genom att skapa en hållbar strategi för näringslivet och profilera Österåker som en företagarvänligt kommun.

GENOMTÄNKT OMSORG

Vi vill förbättra och modernisera omsorgen för såväl äldre medborgare som yngre, bland annat genom att ändra arbetsmetodiken och införa kontroll och uppföljning av kvaliteten.

FUNGERANDE TRAFIK

Vi arbetar för att lösa nuvarande trafik-problem genom att skapa permanenta och framtidssäkrade lösningar.

LEVANDE SKÄRGÅRD

Vi vill hålla skärgården levande och utveckla den så att människor ska kunna bo och verka där, samtidigt som vi vill värna den unika miljön.

AKTIV KULTUR OCH FRITID

Vi vill stimulera till ett mer aktivt och givande kultur- och fritidsliv bland annat genom att arrangera en kulturvecka.

ALLTID MED MILJÖN I FOKUS

PARTIPROGRAM

Roslagspartiets skuggbudget för 2022

Läs mer

Medlemsmöte inför Kommunfullmäktige (KFMM)

Datum&Tider

Facebook

Cover for Roslagspartiet
Igår mötte vi väljare i centrum och i Margretelunds centrum och idag mötte vi väljare Täljöviken. Många bra samtal! ... Visa merVisa mindre

4 dagar sedan  ·  

Visa på Facebook

4 veckor sedan  ·  

Visa på Facebook
Roslagspartiets omslagsfoto ... Visa merVisa mindre

4 veckor sedan  ·  

Visa på Facebook