Välkommen till Roslagspartiet
Österåkers tredje största och enda lokala parti

Roslagspartiet startade 2002 och är det enda lokala partiet i Österåker. Vi arbetar med hela skalan av lokala sakfrågor. Vi ingår inte i några allianser och styrs inte av någon moderorganisation utanför kommunen. Det innebär att vi kan fokusera på den praktiska nyttan för Österåkersborna av de förslag som vi själva, eller andra lägger fram i kommunfullmäktige.

Vi anser att sakfrågor ska hanteras och lösas på ett icke-politiskt sätt, där människan är viktigare än det politiska värdet av ett eller annat beslut.

Roslagspartiet är idag Österåkers tredje största parti och kommunens största, självbestämmande och fristående lokala parti.

ALLTING BÖRJAR MED SKOLAN

Vi vill förbättra kvalitén, arbetsmiljön och resultaten genom att tillföra ökade resurser, bland annat till elever med särskilda behov.

Läs mer

TRYGGT OCH TRIVSAMT BOENDE

Vi vill medverka till ett mer genomtänkt, tryggt och trivsamt samhälle där den speciella skärgårds- och roslagskänslan bevaras.

Läs mer

LIVSKRAFTIGT NÄRINGSLIV

Vi vill bidra till fler lokala arbetstillfällen genom att skapa en hållbar strategi för näringslivet och profilera Österåker som en företagarvänlig kommun.

Läs mer

GENOMTÄNKT OMSORG

Vi vill förbättra och modernisera omsorgen för såväl äldre medborgare som yngre, bland annat genom att ändra arbetsmetodiken och införa kontroll och uppföljning av kvaliteten.

Läs mer

FUNGERANDE TRAFIK

Vi arbetar för att lösa nuvarande trafikproblem genom att skapa permanenta och framtidssäkrade lösningar.

Läs mer

LEVANDE SKÄRGÅRD

Vi vill hålla skärgården levande och utveckla den så att människor ska kunna bo och verka där, samtidigt som vi vill värna den unika miljön.

Läs mer

AKTIV KULTUR OCH FRITID

Vi vill stimulera till ett mer aktivt och givande kultur- och fritidsliv bland annat genom att arrangera en kulturvecka.

Läs mer

ALLTID MED MILJÖN I FOKUS

Läs mer


Roslagspartiets partiprogram
2022


Läs mer

Roslagspartiets skuggbudget för 2024

Läs mer

Medlemsmöte inför Kommunfullmäktige (KFMM)Datum&Tider

Facebook

Cover for Roslagspartiet
I onsdags kväll hade Roslagspartiet sin årsstämma på ÅkersBro. Partiets ordförande Anna Maria Tipper lämnade över ordförandeposten till Peter Nummert som tidigare har suttit som vice ordförande. Ny vice ordförande är Benny Hansen.

Anna Maria har byggt en stark grund för det fortsatta arbetet med att utveckla och bredda Roslagspartiets politik och arbetssätt. Hon flaggade redan i augusti 2023 att hon hade för avsikt att lämna posten vid kommande årsstämma. Anna Maria kommer fortsatt vara aktiv i politiken för Roslagspartiet.
... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
Åter igen avslår Majoriteten, C, KD, L och M Roslagspartiets motion om att starta en kommunal resursskola. Över 300 barn står i kö till Helleborusskolan, en stor majoritet av dessa Österåkersbarn som redan prövat befintliga stödskolstrukturer.

Särskilt anmärkningsvärt är det att ingen vidare utredning gjorts som Centerpartiet i Österåker efterfrågat. Man har inte tillfört något nytt i ärendet trots återremiss. Politiska underskottet och nonchalansen mot oppositionen visar sig åter!

En andra anmärkningsvärd sak är att nu försvinner dessutom en enorm del stödskolstrukturer i våra skolor när dessa måste bantas för att majoriteten bjudit in en stor etablering som skapar överetablering av skolplatser och ändå tittar man inte på möjligheterna till en kommunal resursskola!

Vem kommer ta ansvar för den ännu större andel barn med funktionsnedsättningar som inte kommer få sin skolgång tillgodosedd. Hur kommer övriga elever drabbas av barn som inte mår bra i större klasser utan assistenter eller stödskolstrukturer nu när nedskärningarna kommer hagla i våra skolor!

Vi hoppas Moderaterna med stödpartier tänker om i frågan. Roslagspartiet ser i alla fall barn och skola som en viktig post att prioritera.
... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
Johan Agge RP:s ledamot i utbildningsnämnden uttrycker tankar kring skolan idag. ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
Nu förbereder vi inför föreläsningen om skolsystemet och specifikt Österåkers kommun som Marcus Larsson från den oberoende tankesmedjan Balans håller, kl 19:00 är det dags. 😃 ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook