Välkommen till Roslagspartiet
Österåkers tredje största och enda lokala parti

Roslagspartiet startade 2002 och är det enda lokala partiet i Österåker. Vi arbetar med hela skalan av lokala sakfrågor. Vi ingår inte i några allianser och styrs inte av någon moderorganisation utanför kommunen. Det innebär att vi kan fokusera på den praktiska nyttan för Österåkersborna av de förslag som vi själva, eller andra lägger fram i kommunfullmäktige.

Vi anser att sakfrågor ska hanteras och lösas på ett icke-politiskt sätt, där människan är viktigare än det politiska värdet av ett eller annat beslut.

Roslagspartiet är idag Österåkers tredje största parti och kommunens största, självbestämmande och fristående lokala parti.

ALLTING BÖRJAR MED SKOLAN

Vi vill förbättra kvalitén, arbetsmiljön och resultaten genom att tillföra ökade resurser, bland annat till elever med särskilda behov.

Läs mer

TRYGGT OCH TRIVSAMT BOENDE

Vi vill medverka till ett mer genomtänkt, tryggt och trivsamt samhälle där den speciella skärgårds- och roslagskänslan bevaras.

Läs mer

LIVSKRAFTIGT NÄRINGSLIV

Vi vill bidra till fler lokala arbetstillfällen genom att skapa en hållbar strategi för näringslivet och profilera Österåker som en företagarvänlig kommun.

Läs mer

GENOMTÄNKT OMSORG

Vi vill förbättra och modernisera omsorgen för såväl äldre medborgare som yngre, bland annat genom att ändra arbetsmetodiken och införa kontroll och uppföljning av kvaliteten.

Läs mer

FUNGERANDE TRAFIK

Vi arbetar för att lösa nuvarande trafikproblem genom att skapa permanenta och framtidssäkrade lösningar.

Läs mer

LEVANDE SKÄRGÅRD

Vi vill hålla skärgården levande och utveckla den så att människor ska kunna bo och verka där, samtidigt som vi vill värna den unika miljön.

Läs mer

AKTIV KULTUR OCH FRITID

Vi vill stimulera till ett mer aktivt och givande kultur- och fritidsliv bland annat genom att arrangera en kulturvecka.

Läs mer

ALLTID MED MILJÖN I FOKUS

Läs mer


Roslagspartiets partiprogram
2022


Läs mer

Roslagspartiets skuggbudget för 2024

Läs mer

Medlemsmöte inför Kommunfullmäktige (KFMM)Datum&Tider

Facebook

Cover for Roslagspartiet
Visa på Facebook
Roslagspartiets omslagsfoto ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
Årets sista styrelsemöte började nere vid ångbåtsbryggan i Österskär med brasa, glögg och trevligt sällskap. Sedan tog vi oss till vårt kansli för att summera upp året som gått och planera för 2024. Vi önskar er alla en riktigt God Jul. 🎄
(Fotograf: Axel Tipper)
... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
"SVT har tidigare visat hur Liberalerna i Österåker inte vill svara på frågor utan istället använt sina egna kanaler till att sprida felaktigheter.

"– När man fabricerar ihop osanningar, då har det gått för långt. Då har vi tappat förtroendet för dem, säger Anna Maria Tipper från Roslagspartiet ."

www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/stark-kritik-mot-l-i-osteraker-bor-fundera-pa-att-avga--m9a65a
... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook