Vi utgick från att Centern skulle rösta för en kommunal resursskola då Centerpartiet i Österåker har som första punkt i sitt valmanifest på sin hemsida har: ”Att en kommunal resursskola etableras i Österåker”.

Roslagspartiets motion om att inrätta en kommunal resursskola kommer upp igen på Kommunfullmäktige måndag 13 maj, Centern rösta emot på beredande Kommunstyrelse.

Motionen preciserar varken plats eller storlek så det finns inga skäl att rösta emot.

Behovet av en resursskola är stort då vi har 441 barn i våra kommunala skolor med problematisk skolfrånvaro, s.k ”hemmasittare”. Enligt riksförbudet Attention är en stor del av dessa barn, barn med funktionsnedsättningar som kan behöva en plats i resursskola.