Roslagspartiet höll årsstämma onsdagen 17 april på Åkersbro & Co.

Till ny styrelseordförande valdes Peter Nummert och till vice ordförande valdes Benny Hansen.
Som ledamöter i styrelsen valdes Roger Johansson, Johan Agge, Mikael Sundström, Birgitta Halling, Charles Sulocki, Roland Ljungholm och Rolf Hjerpe.

Vi avtackade också avgående ordförande Anna Maria Tipper