Vår politik

Övergripande

Roslagspartiet är ett lokalt sakfrågeparti utan kopplingar till någon allians eller underställt något moderparti som ger direktiv om hur vår lokala politik ska utformas. När vi ser förändringar i samhället som påverkar oss invånare skapar vi nya förslag tillsammans med invånarna för att göra Österåker till det samhälle vi vill ha. Vi värnar den roslagsmässiga miljön och vill säkerställa att kommunen lever upp till samhällskontraktet där vi som invånare får god tillgång till service, stöd och valfrihet genom lokalt anpassade lösningar.

Roslagspartiets ledord

Vi lyssnar! Vi uppmuntrar till nytänkande! Vi vågar bry oss!

Ideologi

Många är de som vill sätta in Roslagspartiet i ett fack men vi brukar säga att vi är ett ”färglöst” parti då vi inte har någon politisk färg. Det är en styrka att inte låsas in i en viss politisk färg vare sig den är röd, grön eller blå. För oss är det viktigt att kunna samarbeta med alla partier, oavsett bakomliggande ideologi, som har Roslagen och Österåkersborna för ögonen. Kommunpolitiken består mest av rena sakfrågor och vi finner att de ska lösas efter lokala förhållanden och inte styrt av ett riksparti.

PARTIPROGRAM
MOTIONER
INTERPELLATIONER