Interpelationer & reservationer

  • Reservation mot detaljplanerna för Näsängen Etapp 1 då jordbruksmark inte ska bebyggas och byggnation ska ske roslagsmässigt. Förslaget innebär en för tät bebyggelse med 4-5 våningshus vilket inte passar in i miljön, vi ser hellre en ekoby alt 4H-gård.
  • Reservation mot Armada Fastigheters årsredovisning då vi inte fått svar på avgörande frågor ställda i Kommunstyrelsen avseende koncernens finansiella risker och riskhantering.
  • Reservationer mot 4-5 våningsbyggnader som planeras utanför centrala Åkersberga som t ex Hagby äng och Kulle.
  • Interpellation avseende eleverna i Bergsättrasskolan som allianspartierna spridde ut på en mängd olika skolor i kommunen trots att de blivit lovade fortsatt skolgång i Tråsättraskolan.
  • Reservation mot försäljning av Hackstasskolan då en central skolfastighet inte bör säljas.
  • Reservation avseende reningsverket där vi ville ha den moderna reningstekniken samt att placering skulle vara i Täljöberget istället.
  • Reservation mot utökning av störande verksamhet vid Rydbokrossen.

2018

2013

2011

Äldre