GENOMTÄNKT OMSORG

Uppdatering av sidan pågår!

Vi vill förbättra och modernisera omsorgen för såväl äldre medborgare som yngre, bland annat genom att ändra arbetsmetodiken och införa kontroll och uppföljning av kvaliteten. Vård och hemtjänstföretagen gör ett bra arbete.

Roslagspartiet vill att:

  • Kommunen skall driva minst 25% av omsorgsverksamheten i egen regi för att kunna klara akuta behov och klara av upphandling och kvalitetssäkring av vårdföretag
  • Språkförmågan hos vårdgivare säkerställs
  • Ökad andel fasta anställningar
  • Delade turer i hemtjänsten blir undantag
  • Regelbunden fysisk aktivitet blir norm inom vårdboende och hemtjänst
  • Friskvårdsbidrag införs för pensionärer
Grundläggande tankar
Allting börjar med skolan
Tryggt & trivasamt boende
Livskraftigt näringsliv
Genomtänkt omsorg
Fungerande trafik
Levande skärgård
Alltid med miljön i fokus