AKTIV KULTUR OCH FRITID

Uppdatering av sidan pågår!

Vi vill stimulera till ett mer aktivt och givande kultur- och fritidsliv bland annat genom att arrangera en kulturvecka.

Roslagspartiet vill:

 • Stötta lokala idrottsföreningar
 • Ge musik/dans/drama-skolorna goda förutsättningar
 • Utökade öppettider på Ljusterö fritidsgård
 • Projektera ny simhall med utomhuspool
 • Skapa en Kulturvecka 1 gång per år
 • Projektera central turistbyrå
 • Inför sommaröppet turistinformationskontor vid Ljusterö-färjan, landsidan, inkluderar sommarjobb
 • Avsätta och köpa mark för campinganläggning
 • Höja standarden på våra vandringsleder, som Roslagsleden
 • Skapa fler cykelleder och spår för MTB, skidor och löpning
 • Skapa fler ridvägar
 • Vid planläggning av området vid Kungsängens IP skall Österåkers Tennisklubbs verksamhet säkerställas
 • Värna om kommunala kulturminnen/fornminnen samt tillgängliggöra sådana platser för besöksnäring
 • Projektera fler boulebanor
Grundläggande tankar
Allting börjar med skolan
Tryggt & trivasamt boende
Livskraftigt näringsliv
Genomtänkt omsorg
Fungerande trafik
Levande skärgård
Aktiv kultur & fritid
Alltid med miljön i fokus