LEVANDE SKÄRGÅRD

Uppdatering av sidan pågår!

Vi vill hålla skärgården levande och utveckla den så att människor ska kunna bo och verka där, samtidigt som vi vill värna den unika roslagsmiljön.

Roslagspartiet vill att:

  • Utveckla hamnen i Åsättra
Grundläggande tankar
Allting börjar med skolan
Tryggt & trivasamt boende
Livskraftigt näringsliv
Genomtänkt omsorg
Fungerande trafik
Levande skärgård
Aktiv kultur & fritid
Alltid med miljön i fokus