LEVANDE SKÄRGÅRD

Skärgården ska vara levande och utvecklas så att människor ska kunna bo och verka där, samtidigt som vi vill värna den unika roslagsmiljön. Skärgården ska även tillgängliggöras för fler invånare.

VI VILL BLAND ANNAT:

Roslagspartiet vill:

  • Förbättra vägstandarden till Åsätta hamn på Ljusterö samt muddra hamnen för mer djupgående- och isgående fartyg som kan säkerställa transporter till våra större skärgårdsöar.
  • Att en snabbåtslinje startas t.ex mellan Ljusterö – Österskär enligt det vätgasbåtsprojekt som utreds.
  • Säkerställa att hemtjänsten får bättre förutsättningar att kunna ge den service invånarna har rätt till i skärgården.
  • Säkerställa möjlighet till god skolgång i förskola och skola på Ingmarsö.
  • Skapa hållbara system för avlopp och avfallsfrågor på våra öar.
  • Fullfölja utbyggnad av Österåkers stadsnäts bredbandstjänst till hela Ljusterö samt de stora öarna.
  • Inrätta en skärgård- och landsbygdskoordinator i kommunen
Grundläggande tankar
Allting börjar med skolan
Tryggt & trivasamt boende
Livskraftigt näringsliv
Genomtänkt omsorg
Fungerande trafik
Levande skärgård
Aktiv kultur & fritid
Alltid med miljön i fokus