ALLTING BÖRJAR MED SKOLAN

Alla Barn ska få en utbildning där de tryggt kan utvecklas och utmanas, där skolan kompenserar på ett kunnigt sätt.

Föräldrar ska känna sig trygga med att deras barn får sin utbildning och bemöts på ett professionellt sätt.

Vuxna studerande ska få en utbildning med god kvalitet så de kan komma vidare i livet.

Vi invånare ska känna oss trygga med att skolan kan ta sitt ansvar för ett tryggt samhälle där resurser finns att möta och utbilda alla elever.

Roslagspartiet vill att:

 • Alla elever klarar de uppsatta målen i en pedagogiskt anpassad skolmiljö och insatser skall sättas in tidigare.
 • Skapa bättre förutsättningar för elever i behov av särskilt stöd, fokus på elevhälsoteamen och lärarstöd samt stöd för elever med svårigheter att organisera sin studier.
 • Tätare, snabbare information om klagomål, problematisk frånvaro, F-varningar, mm från skolorna.
 • Anpassa skollokalerna till dagens pedagogiska behov, förbättra miljön och öka resurserna för läromedel.
 • Skapa ett utvecklingsforum med rektorer, lärare, föräldrar och elever på varje skola.
 • Mål om max 25 elever per klass och minskade gruppstorlekar i förskolan.
 • Resurser för läromedel ökar.
 • Barn ska ha en skola nära hemmet även i glesbygd.
 • Elever ska kunna välja utbildningsanordnare, fri- eller kommunal skola.
 • Bättre uppföljning av komvuxutbildningar.
 • Omorganisera den kommunala skolans ledning samt öka transparensen och lyfta både bra och mindre bra utveckling.
 • Närmare samarbete mellan skolpersonal och skolpolitiker för att utveckla verksamheten. Tillsammans öka kunskaperna och förståelsen utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.
 • Personal hinner med ditt barn vilket ger eleverna en trygg miljö och studiero.
Grundläggande tankar
Allting börjar med skolan
Tryggt & trivasamt boende
Livskraftigt näringsliv
Genomtänkt omsorg
Fungerande trafik
Levande skärgård
Aktiv kultur & fritid
Alltid med miljön i fokus