ALLTING BÖRJAR MED SKOLAN

Uppdatering av sidan pågår!

Vi vill förbättra kvalitén, arbetsmiljön och resultaten genom att tillföra ökade resurser, bland annat till elever med särskilda behov.

Roslagspartiet vill att:

  • ALLA elever klarar de uppsatta målen i en pedagogiskt anpassad skolmiljö
  • Personal hinner med ditt barn vilket ger eleverna en trygg miljö och studiero
  • Skolverksamheten utvecklas i ett nära samarbete mellan skola, politiken och samhället, närmare än idag
  • Du kan välja fri- eller kommunal skola
  • Ditt barn ska ha en skola nära hemmet, även i glesbygd
Grundläggande tankar
Allting börjar med skolan
Tryggt & trivasamt boende
Livskraftigt näringsliv
Genomtänkt omsorg
Fungerande trafik
Levande skärgård
Aktiv kultur & fritid
Alltid med miljön i fokus