Roger Johansson

Exluleåbo. Åkersberga sedan 2003.
Gymnasieekonom, plutonbefälsskola och ett antal ledarutbildning såsom ex Interskandinavisk ledarutveckling i Sv, DK och N.

Många år som anställd inom Dahl Sverige med ett flertal befattningar. Senast som regionchef Norrland med ansvar för nio enheter, ca 120 anställda.
Country Manager för Geberit AG (publ). Globalt företag med huvudsäte i Schweiz. Uppdraget var att etablera den svenska verksamheten.
Uppdrag för turkiska Vitra. Leverantör av sanitetsporslin och armatur till bl.a IKEA och Svedbergs.
Några år som egen företagare inom städ och byggservice.

Som ledamot så är jag engagerad i de flesta kommunala frågorna.
Jag betraktar mig som allmänpolitiker med särskilt intresse för samhälls-, demokrati- och byggnadsrelaterade frågor. Jag tycker om direktkontakt med våra medborgare. Det är både lärorikt och uppskattat.
Det kommunala självstyret urholkas succesivt. Detta bör bevakas noggrant anser jag.