Roland Ljungholm

Samhällsbyggnad, trygghet och fritid

Jag växte upp i Åkersberga men lämnade kommunen i tjugo-års åldern. Jag återkom till kommunen 2004, efter att ha bott inne i Stockholm och några år i västkustpärlan Halmstad. Jag kom tillbaka till Österåker tillsammans med Marie och två små pojkar.

Efter gymnasiet utbildade jag mig till officer, en profession jag alltjämt är trogen, senast placerad på Försvarsmaktens Högkvarter. Mitt huvudsakliga yrkesmässiga intresse ligger i skärningspunkten mellan människa och teknik för ledning av insatser.

Jag har mångårig erfarenhet från ideellt styrelsearbete i samfällighetsföreningar. Min aktiva fritid tillbringar jag gärna i skogen, fjällen, skärgården, och på västkusten, till fots, på cykel, på skidor, på skridskor, i kajak eller i båt. Friluftsäventyren sker ofta ihop med likasinnade i Friluftsfrämjandet.

Politiskt ligger människan i samhällsbyggnadens centrum. Ett Österåker med höga levnadsmässiga kvaliteter är viktigare än en yteffektiv exploatering inom kommunen. Samhället byggs av människor för människor och inte minst för våra barns behov och framtid. Natur- och miljöfrågor ligger mig varmt om hjärtat. Vid kriser krävs en samhällelig resiliens för påfrestande situationer som kan uppnås genom ett hållbart uppbyggt samhälle som har en förmåga att anpassa sig till nya situationer genom bland annat kommunikation och samarbete mellan människor.

Familjen består av hustru Marie, sönerna Gustav och Truls, katten Smilla och hunden Astrid.