Mikael Sundström

Nämndeman i Attunda tingsrätt

Boendes i Österskär, tidigare erfarenhet som VD för BP-Sverige, egenföretagare, samt försäljningsdirektör- Skandinavien (Chevron). Har dessutom varit verksam inom Kriminalvården som kontaktman i en ambition att göra en samhällsinsats. Är nu aktivt verksam i försäljning av CO2-neutrala alternativ till fossila eldningsoljor för miljönytta och ekonomiskt incitament.

Med en lantmästarexamen från Sveriges Lantbruksuniversitet och efter en agrar karriär som Inspektor/Rättare, marknads-/reklamchef i lantbruksmaskinbranschen står jag med ”båda fötterna på jorden”, varför mitt motto är ”rätt och riktigt” samt sunt förnuft. Jag och hoppas, och tror, att jag kan bidra och påverka samhället och kommunpolitiken.

Intressen:

  • Friluftsliv
  • Båt och bil
  • Barnbarn
  • Infrastruktur
  • Näringsliv
  • Miljö och konsekvenser av insatser
  • Landsbygd och hänsyn till denna
  • Integration

Ambitioner:

Är för närvarande Nämndeman vid Attunda Tingsrätt, ett uppdrag jag önskar fortsätta med.