Mikael Sundström

Ledamot i Miljö och Hälsoskyddsnämnden, ersättare i Valnämnden samt nämndeman vid Attunda tingsrätt

Boendes i Österskär, tidigare mångårig erfarenhet inom energisektorn som VD, egenföretagare, och försäljningsdirektör. Har dessutom en kort tid varit verksam inom Kriminalvården som kontaktman i en ambition att göra en samhällsinsats. Efter pension, fortsatt verksam i argumentation för konvertering till CO2-neutrala alternativ till fossila eldningsoljor, med miljönytta och ekonomiskt incitament.

Med en lantmästarexamen från Sveriges Lantbruksuniversitet som bas och med en tidigare agrar karriär som Inspektor/Rättare, står jag med ”båda fötterna på jorden”. Mitt motto blir ”rätt och riktigt” samt sunt förnuft.

Jag och hoppas, och tror, att jag kan bidra och påverka samhället och kommunpolitiken.

Intressen:

  • Friluftsliv
  • Båt och bil
  • Fru, Barn &Barnbarn
  • Infrastruktur
  • Näringsliv
  • Miljö och konsekvenser av insatser
  • Landsbygd och hänsyn till denna
  • Integration

Ambitioner:

Verka för HELA Österåker