Peter Nummert

I partistyrelsen arbetar jag bl.a med den årliga kommunbudgeten, skuggbudget.

Jag brinner för ett lokalt samhälle i positiv utveckling, där vi, våra barn och våra äldre får det allt bättre, blir friskare och trivs. Vägen dit ser jag som den framtidstro våra visioner, entusiasm och engagemang skapar hos människor i vår omgivning.

1989 jag var med och startade upp föräldrakooperativet Tärnans förskola i Österskär och har sedan dess engagerat mig i skolfrågor. Genom de utbytesstudenter vi hyst under åren har jag sett hur lika ungdomar runt om i världen är.

Jag är utbildad i försvarsmakten som officer och flygtekniker och arbetar idag inom industrin med teknikutveckling och flygsäkerhetsfrågor.