Johan Agge

Skola, ungdomar och rättigheter för funktionsnedsatta

Jag heter Johan Agge, född 1982.

Jag tror på på att arbeta hårt för att nå dit man vill och stötta dom som inte har möjlighet eller behöver stöd för att nå framåt. Som 16 åring började jag jobba på McDonalds. Som 19 åring började jag jobba som elevassistent på Tråsätraskolan i Margretelund. Redan efter ett år blev det även jobb på våra fritidsgårdar och natt på det som då var Statoil vid Söra.

Två somrar jobbade jag som fritidsfältare i Österåkers kommun.

Jag har sedan riktat in mig på LSS och jobbat inom detta i Täby i över 10 år innan jag återvände till Österåker för arbete inom HVB för ensamkommande.

2022 jobbar jag inom kommunens LSS verksamhet för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar.

Mitt inträde på den politiska arenan var lång och som obunden politiskt.

2016 blev jag kontaktad av en mamma som hade barn med funktionsnedsättningar. Barnen hade fått beviljad skolgång i Täby då det inte funnits några alternativ för hennes barn i Österåker. Problemet var att Österåker mellan 2015-2017 och framåt inte beviljat ett enda nytt ärende gällande skolskjuts för barn med funktionsnedsättningar utanför kommunen. Anledningen var att det ansågs vara en ”ekonomisk belastning”.

Jag insåg fort att något var väldigt fel och startade ”NPF gruppen Österåker” på Facebook för anhöriga till barn med funktionsnedsättningar inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Gruppen växte stort och fort med anhöriga som kämpat mot myndigheter och kommunen för saker deras barn har rätt till inom lagen.

Jag blev mer och mer intresserad av politiken och kampen för dom som inte orkade kämpa själva. 2019 startade jag och Ann Maria Tipper ”Elevrätt Österåker” där vi granskar beslut inom skola och tillgängliggör dom för alla. Gruppen blev uppmärksammad i och med den underliga nedläggningen av Åsättra förskola.

Jag var en utav frontfigurerna i de så kallade ”Helleborusprotesterna” där Österåkers Allians lekte svälta räv med den enda resursskolan som kommunen hade. Dom bestämde sig att halvera eller ta bort extra pengar, i skollagen benämnda tilläggsbelopp, för en majoritet av eleverna, från en termin till en annan. Efter lång och hård kamp som fick riksuppmärksammande i flertalet media beslutade Alliansen att ca tre miljoner skulle betalas. Jag fick en utmattning på köpet.

Sedan dess har jag blivit intresserad av skola och styrning. Personal inom förskola, skola och fritidshem skriver privat till mig om kommunens många gånger omöjliga krav, som resultat av flera års nedskärningar och ökad personalbelastning. Och om den tystnadskultur som råder, vilket jag själv fått erfara som anställd i kommunen.

Jag har skrivit olika medborgarförslag för att försöka påverka vår skola, men alliansen och deras ledare Michaela Fletcher (M) avslår alla med motivering att de är besvarade…

Jag bestämde mig 2021 för att bli medlem i ett parti, ett parti med lokal förankring som driver lokala frågor. Roslagspartiet blev ett självklart val för mig.

  • Jag vill förändra, utmana och skapa förutsättningar för alla kommunens barn att nå så långt det är möjligt för varje individ.
  • Jag vill att det ska vara balans mellan verksamhetskrav och resurser. Om resurserna minskar måste kraven på olika sätt kunna minskas.
  • Jag vill att barn med funktionsnedsättningar och deras anhöriga ska slippa kämpa för det dom har rätt till enligt lag!