Media

Ljudfiler

Östra Kanalstaden – Etapp 1

RP Interpellation – Östra Kanalstaden Etapp 1 (pdf) – Kommunfullmäktige 7 maj 2012.

Roslagspartiet protesterar mot jäv, mygel och maktkoncentration i Österåker

Detta är bakgrunden till interpellationen

ak23-roslagspartiet-1-6-lig-1024x221Medan du lyssnar på filen så kan du även läsa Interpellationen härunder.

RP Interpellation 17 augusti 2009. (pdf)

Karsvreta Träsk

Vi måste bevara viktiga naturområden åt framtida generationer. Viktiga våtmarker ska inte fyllas ut med asfalt och betong.

Medan du lyssnar kan du läsa mera om Karsvreta ärendet.
Klicka här