Kommunen och kommunens helägda fastighetsbolag Armada äger en hel del mark.
Kommunen har möjligheter att stödja det lokala näringslivet genom att sälja eller hyra ut mark som detaljplaneras för näringslivsverksamhet.