Anna-Maria Tipper

Ledamot i Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden

Ersättare i Kommunstyrelsen

Nämndeman i Förvaltningsrätten Stockholm

Inflyttad till Österåker….

Är ….