Anna Maria Tipper

Anna Maria Tipper, 57 år och uppvuxen i Täby. Utbildade mig till Civilekonom och finansanalytiker på Handelshögskolan Göteborg/Stockholm. Jag har jobbat i både London, Frankfurt och Stockholm med finans- och ränterisker och som finanskonsult med finansiell riskhantering för stora multinationella företag men även med kommuner och kommunala bolag. Har även läst Kompletterande Pedagogisk Utbildning på Lärarhögskolan samt extra kurser inom bl a juridik och specialpedagogik inom NPF. Ideellt har jag under många år stöttat familjer till barn med olika svårigheter som inte fått den utbildning de har rätt till vilket gett mig god insyn i olika skolor både kommunala och privata. Under ett par år arbetade jag som lärare i juridik och ekonomi på en kommunal gymnasieskola. Tillsammans med Johan Agge startat vi nätverket Elevrätt Österåker för att objektivt försöka lyfta fram skolfrågor i Österåker. Jag har även konsultat skolor tillsammans med en psykolog avseende NPF-frågor och pedagogik. Sedan ett par år jobbar jag som karriärcoach med varierande klienter alltifrån VD, marknadsförare, lagerarbetare, asylsökande m fl vilket är ett väldigt spännande jobb.

Bor i Rydbo sedan 2000 med min man och har två vuxna barn och katt och hund. Hund leder automatiskt till långa promenader i vår vackra miljö i Österåker. Därutöver spelar jag golf, paddel och åker skidor på min fritid.

Politiskt har jag ett allmänpolitiskt intresse men det blir naturligt att jag ofta fokuserar på ekonomi/finans och med det samhällsbyggnadsfrågor, skolfrågor och omsorgsfrågor. För mig är det viktigt att man ska kunna jobba, leva och bo i hela kommunen, landsbygd/skärgård, varför det måste genomsyra alla kommunala frågor. Jag finner att vi har ett demokratiskt underskott i kommunen och att kommunen skulle må bra av en ny ledning. Röstdela därför i valet den 11 september. Välj Roslagspartiet i kommunalvalet och ett annat i riksdagsvalet.