[vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]

Madeleine Höckenström

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]Ledamot i Vård och Omsorgsnämnden. Suppleant i partistyrelsen.

Med familj och husdjur är jag nyinflyttad i kommunen från Bromma sedan sommaren 2015.
Jag har tidigare har varit politiskt aktiv i ett ungdomsförbund i Stockholms län och har alltid varit intresserad av samhällsutveckling, politiskaprocesser och beslut som påverkar oss invånare.

Min farfarsfar var kommunpolitiker i Bollnäs i början av förra seklet och han arbetade hårt och målmedvetet för bl.a. kvinnlig rösträtt. Farfar var ledarmot av stadfullmäktige och förtroendevald till folkskolestyrelsen i Filipstad och min pappa var aktiv i Dalarö-Ornö församling. Med detta sagt så har jag sannolikt flera förklarliga skäl och påbrå till mitt samhälsintresse och politiska engagemang.

Mina utbildningar är leg. sjusköterska från Röda Korset och marknadsekonom på IHM, så kort sagt jag kan både sätta på plåster och räkna dem. Under mina yrkesverksamma år sedan 1985 inom läkemedels-och biokemibranschen, där jag fortfarande är verksam, har jag arbetat med marknadsföring, försäljning och kliniska prövningar inom olika terapi- och kliniska områden i flera olika befattningar så väl i Sverige som Europa och USA.

Det min uppfattning att det är angeläget och viktigt att som medborgare vara engagerad och insatt i samt påverka beslut – i den mån man kan – i den riktning som man anser var rätt och bra för oss.

Nu med stora barn och det åter finns tid över till att vara aktiv inom samhälls- och politiska frågor framförde jag mitt intresse till Roslagspartiet och jag blev tillfrågad om att vara delaktig i vård- och omsorgsnämnden. Vilket jag hedersamt och med ansvar tackat ja till.

Som invånare i kommunen som växer och utvecklas är det av största vikt att jag som ledarmot i vård- och omsorgsnämnden har det bästa för ögonen och tar ansvar för och påverkar beslut så att det blir genomtänkta, bra och kvalitativa vilket ska ge våra vård- och omsorgstagare det bästa i deras vardag, aktiviterer och omsorgsbehov för våra skattepengar.

Då jag är nyfiken på och intresserad av hur du upplever den vård och omsorg du får inom kommunens ansvar eller hur det är på din arbetsplats och din vardag där du tar hand om våra vårdtagare, eller om du kanske är vårdare av en anhörig, eller på andra sätt vill framför din tankar om de beslut som behandlas och fattas i Vård-och omsorgsnämnden. Vill du/ni ha kontakte med mig skriv till https://www.roslagspartiet.se.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]