Jag heter Thomas Klementsson, född 1951 och flyttade till Åkersberga 2015 efter fyra år utomlands. Jag har en militär bakgrund från trupp, stab och skolor samt mångårig internationell tjänst. Covid19 pandemin visar på att ett starkt samhälle behövs för att kunna bemästra oväntade situationer, internationellt såväl som lokalt. Jag jobbar nu halvtid på Försvarshögskolan som mentor och programlärare för våra högre officerare.

Jag har också varit lärare på Runö Folkhögskola för etableringsprogrammet för nyanlända. För mig är ledarskap och att låta människor komma till sin rätt viktiga utgångspunkter. Detta gäller också i politiken för att skapa förutsättningar så att människan hamnar i centrum utan prestige och partipolitiska låsningar.
Rolslagspartiet var för mig ett bra val då partiets fokus ligger på det lokala planet utan partipiskor eller pekpinnar från centralt håll. Här står människan i centrum.

Miljö och hälsa är viktiga byggklossarna i samhället och där ser jag fram emot att påverka så att Österåker blir en välkomnande och sund kommun för dagens och morgondagens medborgare. Uppdraget som borgerlig vigselförrättare är ett spännande förtroende där jag gärna står till tjänst.

Mina intressen efter arbetets slut är främst familjen och fritiden med dem, hemma i Åkersberga och på landet (Österlen). Trädgård, läsestunder och träning är prioriterade men även jakt och friluftsliv står högt på listan.

Familj består av hustru Liz (Egen företagare) samt de utflugna barnen Ebba med familj och Filip.