Reservationer

2018

Synpunkter på ”Aktivitetsplan för näringslivet i Österåker 2018” (pdf)

Interpellationer

2013

Interpellation ställd till Miljö och Hälsoskyddsnämndens ordförande, Conny Söderström (M) (pdf)

2011
Interpellation till kommunfullmäktiges ordförande Ingela Gardner Sundström (M) (pdf)
Lyssna här på ljudfil från Kommunfullmäktige

Ingela Gardner-Sundströms skriftliga svar (pdf)

Ta del av polisanmälan (pdf)


Timeout Ingela Gardner-Sundström?
Lyssna här på ljudfil från Kommunfullmäktige


Interpellation till ordförande i kommunrevisionen (pdf)
Lyssna här på ljudfil från Kommunfullmäktige


Interpellation ställd till ordföranden i Vård- och Omsorgsnämnden (pdf)


RP Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande – Angående vargstammens utbredning (pdf)


Äldre
Budget inför 2011 (pdf)


RP Interpellation 17 augusti 2009. (pdf)


RP Interpellation till byggnadsnämnden (pdf)


RP interpellation till vård och omsorgsnämndens (pdf)


Brandskattning Åkers kanal (pdf)


Justitieombudsmannen w97 (pdf)

Frågor i Kommunfullmäktige

Fråga till Kommunfullmäktiges ordförande, Ingela Gardner Sundström (M) (pdf)

Angående folkomröstning.


Enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman (M) (pdf)

Angående skrivelse från revisorerna.


Enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande (pdf)

Genom media har vi ledamöter i kommunfullmäktige fått veta att beslutet om att inköpa konst för 10 miljoner kronor föreslås upphävas vid nästa möte i kommunfullmäktige.

Lyssna här på ljudfil från Kommunfullmäktige


Enkel fråga till Kommunfullmäktiges ordförande Ingela Gardner Sundström (pdf)

Enligt rykten och uppgifter i media har du varit ledamot i Arvodesnämnden och deltagit i beslut om arvodering av dig din och din man för politiska uppdrag under den innevarande mandatperioden.


Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande studieresa till bl.a Köpenhamn (pdf)

“Jag har fått veta att en grupp på 13 personer bestående av politiker och tjänstemän har rest till Ängelholm, Helsingborg, Lomma, Malmö och Köpenhamn för att studera “Tätare bebyggelse av småstadskaraktär samt bebyggelse i strandnära lägen”.”


Enkel fråga till Produktionsstyrelsens ordförande Kenneth Netterström (pdf)

Till min och många andra folkvaldas stora förvåning har det framkommit att du, tillsammans med några av kommunens tjänstemän rest till USA för att studera IT-teknik. [….]


Till Kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström (pdf )

I början av november månad 2007 besökte kommunalråden Ingela Gardner Sundström (m) och Bengt Svensson (fp) Röllingby Gymnasium för en informationsträff med rektor och övrig personal. [….]


Till Kommunstyrelsen ordförande Ingela Gardner Sundström (pdf )

Det senaste halvåret har i hög grad präglats av klimatfrågan. Skyfall, översvämningar och skred har särskilt drabbat sydvästra Sverige. Många av landets kommuner har uppmärksammat dessa problem och börjat tänka om i sitt planarbete. Det går inte längre att arbeta kortsiktigt och bortse från de stora klimatförändringar som drabbar såväl vårt land som den övriga världen. [….]


Till Kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström (pdf )

I en intervju i Mitt i Södra Roslagen uttalar sig moderatpolitikern Tage Lundberg på ett, i mina ögon, mycket nedsättande vis om kvinnor och då speciellt de kvinnor som arbetar politiskt. Det är extra besvärande när man vet att det parti som lägger mycket kraft på att bli modernare och kallar sig de nya moderaterna ansett att Lundberg är en så kompetent person att han tillåtits få en plats i ”kommunens regering” kommunstyrelsen. [….]


Till Kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström (pdf )

Ordförande i Byggnadsnämden Jan Olov Sundström (m), har uttalat sig i lokalpressen
angående bostadsbyggandet i Österåker på ett märkligt sätt.
Så här står det i artikeln : Och några fler hyresrätter lär det inte bli framöver , i alla fall inte enligt Jan-Olov Sundström (m) ,ordförande i byggnadsnämden.( Läs artikeln här (pdf)) [….]