Bygg Södra boulevarden nu! och avlasta Sågvägen.

Järnvägsövergången mot Österskär för bomfällning 30 minuter per timme under högtrafik, och kommer att stängas helt i slutet på 2019. Rusningstrafiken måste då gå via Sågvägen och kommer då i konflikt med lastande och lossande tung trafik i industriområdet som Sågvägen primärt försörjer. Samtidigt uppstår riskfylld korsande trafik mellan cyklande och springande skolbarn på väg till/från skolorna på [...]