Järnvägsövergången mot Österskär för bomfällning 30 minuter per timme under högtrafik, och kommer att stängas helt i slutet på 2019.

Rusningstrafiken måste då gå via Sågvägen och kommer då i konflikt med lastande och lossande tung trafik i industriområdet som Sågvägen primärt försörjer. Samtidigt uppstår riskfylld korsande trafik mellan cyklande och springande skolbarn på väg till/från skolorna på Näsvägen och efter Svinningevägen. Detta vid det planerade obevakade övergångsstället bredvid Byggmax.

Den nya väg, Södra Boulevarden, som är tänkt att föra trafiken till Österskär och den planerade kanalstaden ligger enligt planerna flera år fram i tiden.

Kommunen äger den mesta marken som den planerade Södra Boulevarden kommer att ligga på, endast en privat fastighet berörs, NÄS 7:1, där kanalstaden planeras.

Roslagspartiets Motion nr 32 till kommunfullmäktige 2018-11-19 yrkar på att en detaljplan bryts loss för Södra Boulevarden och högprioriteras samtidigt som projektering för vägen omedelbart inleds. Då bygget av kanalstaden påbörjas om ett okänt antal år behöver säkerligen detaljer på vägen ändras samtidigt som tung byggtrafik resulterar i behov av färdigställande/återställande av vägen. Därför föreslår Roslagspartiet att en omedelbart startad projektering kan övervägas för en temporär vägstandard.

Motion nr32

https://www.roslagspartiet.se/wp-content/uploads/2019/02/Södra-Boulevarden-Förslag.pdf