Roslagspartiet finns med på Kanalens dag och vill gärna träffa dig som har synpunkter på politiken i Österåker.

I år har vi i huvudsak tänkt att diskutera och föreslå lösningar på trafikproblemen som ökar dramatiskt. Jag hoppas att du och alla andra inser att vi har stora trafikproblem nu och att dessa kommer att öka snabbt. Ett exempel vi gärna vill ta upp till diskussion med dig om är den kommande trafiken till och från det nya industriområdet vid Brännbacken. Ett mycket bra projekt som kan locka många företag från Stockholm och andra kommuner som saknar mark för näringslivet. Men tyvärr, utan tillfartsväg är det ett hopplöst projekt. Utbyggt kan området få 1000 arbetsplatser. Men detta är omöjligt om trafiken ska passera genom tunneln under centrum. Det krävs en förbifart förbi Åkersberga och den enda möjligheten att lösa dessa problem är att bygga på vägreservatet avsatt för Röllingbyleden.

En fyrfilig väg från tunneln upp till Söralidsvägen kan börja byggas redan i höst – om viljan finns hos moderaterna och övriga partier i alliansen.

Sågvägens industriområde kommer att drabbas hårt i höst när järnvägsövergången stängs av mot Båthamnsvägen och alla som bor i Österskär och närområden, inklusive skolbarn, ska passera genom industriområdet och dess lastande och lossande tunga trafik.

Det finns som vi påpekat lösningar på trafikproblemen men det fordras engagemang från medborgarna för att politikerna ska vakna upp och sätta fart. Annars sitter vi snart och hostar och svär i avgaserna i de ständigt växande bilköerna. Välkommen till vårt tält och diskutera trafik och annat med oss och hjälp oss att sätta press på övriga partier och kräv att de åtminstone svarar på frågor i viktiga frågor.