Det har vi inget problem med att hålla med om.
Michaela Fletcher arbetar hårdare än de flesta och gör ett mycket bra jobb,
när det gäller att leda den kommunala verksamheten i Österåker. För detta
förtjänstfulla arbete ska hon absolut ha en ersättning som står i proportion till ansvaret och arbetsinsatsen.

På kommunfullmäktige 2018-11-19 presenterade man de nya lönerna för våra tre kommunalråd ( Fletcher M, Lindow L och Furustrand S i opposition).
Man angav deras löner till 130 %, 80% samt 75% av arvode för riksdagsman.
RP ville ha ett förtydligande i kronor, men det ville varken alliansen eller
det socialdemokratiska oppositionsrådet, utan man kunde till protokollet bifoga en handling som angav lönesättningarna för riksdagsarvoden. RP protesterade och frågade om man skämdes för att tala om summorna och fick ett undvikande svar.

Roslagspartiet anser att detta är inget att ”mörka” utan att det ska anges på ett transparent sätt utan att man ska behöva sitta och räkna ut respektive lön.

Här kommer vår uträkning i kronor ;

Kommunstyrelsens ordf. Michaela Fletcher (M) 130 % = 86.970:- per månad.
Helhetsansvarig

Kommunstyrelsens vice ordf. Mattias Lindow (L) 80 %= 64.224:- per månad.
Ansvarig för Tekniska / Trafiknämnden.

Kommunstyrelsens 2:e vice ordf. A-C Furustrand (S) 75% = 60.210:- per månad.
Oppositionsråd ( företräder bara sitt eget parti, ej övriga partier i opposition).

Vem som är värd sin lön överlåter vi till medborgarna att avgöra tillika att avgöra vad de levererar tillbaks.

(Procentsatserna ska ange tjänstgöringsgraden. Riksdagsmannaarvode 100% är lika med 66.900:- per månad. Tillkommande kostnader för kommunen är semesterersättning, sociala avgifter samt extra tjänstepensions-avsättning – tillsammans c:a 38% att addera till lönekostnaderna. Sen får ju kommunen sin återbäring i form av
den kommunala skatten.)