Västra Kanalstaden – Alternativ RP

ROSLAGSPARTIETS ALTERNATIVA PLANLÄGGNING AV OMRÅDET ”VÄSTRA KANALSTADEN” MED BEVARANDE AV DE MARINA VERKSAMHETERNA + TBK Alternativ till Västra Kanalstaden