ROSLAGSPARTIETS ALTERNATIVA PLANLÄGGNING AV OMRÅDET ”VÄSTRA KANALSTADEN”
MED BEVARANDE AV DE MARINA VERKSAMHETERNA + TBK

Alternativ till Västra Kanalstaden