[vc_row][vc_column 0=””][vc_column_text]Läste nyligen med stor behållning en artikel i Svenska Dagbladet författad av ledarskribenten Per Gudmundsson. Av och till måste man påminna sig om att artikeln handlar om situationen i Vaxholm, och inte Österåker. Men det går inte att bortse från att författaren på punkt efter punkt beskriver förhållanden som kunde vara hämtade från vår egen situation i Österåker.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Även i Vaxholm finns nämligen ett lokaltparti (Waxholmspartiet, WP) med en hu- vudsaklig inriktning att bevara ortens iden- titet. I Österåker heter WP:s motsvarighet Roslagspartiet, RP. Också vi vill bevara och vårda vår ursprungliga miljö. Skillna- den är att vi inte har någon snickarglädje eller några punschverandor med utsikt över något Kastellsund att värna. Det vi slåss för är i stället den Roslagsmiljö som i rasande takt håller på att byggas fördärvad i Österåker.

”Den moderata ledningen vill däremot expandera – närmast en naturlig, kom- munal instinkt. Fler bostäder breddar skattebasen. Befolkningstäthet ger underlag för kommunal service och privat näringsliv. Och nya väljare förstås, som förhoppningsvis uppskattar utsikten från panoramafönstret på sjätte våningen, och röstar därefter.”

Liksom i Vaxholm har tillväxten noga analyserats i Österåker. Vår systerort planeras växa till 15.000 invånare år 2030. Österåker ska bli 70.000 genom förtät- ning och exploatering av grönområde eftergrönområde för att bereda plats för flerboende och större skatteintäkter.

Allt till priset av en försvinnande Roslags- miljö.

”Men Vaxholms invånare är inte med på noterna. Planerna att riva skolan på Norr- berget för att bygga 300 bostadsrätter blev så omstridd att den ledde till folkomröst- ning. En klar majoritet sade nej, men blev överkörd av kommunen, vilket ytterligare förargade.”

I Österåker handlade det om byggpro- jektet på Näs, och en namninsamling för att få stopp och mana eftertanke, innan man startade slakten på den historiska vikingamiljön. Folkomröstningen stoppades emellertid och projektet fortsatte, trots att folkviljan ville annorlunda.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

”I ett reportage i SR: Studio ett, uttalade sig kulturdebattören Lars Anders Johans- son om det demokratiska underskottet i fråga om arkitektur och stadsplanering. Alla partier är mer eller mindre på kol- lisionskurs med sina väljare, menade han, men kommunmoderater, framför allt, gillar att driva på stora stadsbyggnadsprojekt som deras egna väljare avskyr.”

Visst känns det som om folkviljan fastnat någonstans på vägen och att det måste till balanserande (politiska) krafter för att inte det folkvalda etablissemanget ska köra i diket.

”Men borde det inte gå att kombinera tillväxt och bevarande? Att bevara det som fungerar är inte bakåtsträvande, utan tvärtom framåtsyftande.”

Det behövs ett starkt lokalt parti som är FÖR utveckling och modernisering och med eftertanke HUR det ska gå till och i vilken takt.

HANS HELLBERG
Ordförande i Roslagspartiet

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]