Roslagspartiet som är Österåkers tredje största parti, och kommunens största, lokala parti, har inte presenterat något eget budgetförslag i år.

Vi var heller inte intresserade av att ingå i en gemensam oppositionsbudget igen. Det var ett försök vi gjorde förra året, och det får ses som ett engångsförsök.

Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) som står bakom den alternativa budgeten, har emellertid visat oss övriga partier i majoriteten (dvs oppositionen) stor respekt och efterfrågat våra åsikter. De har även tagit till sig vissa av dessa i sitt budgetförslag.

Alliansen, som inte har egen majoritet, har inte vid något tillfälle frågat oss i Roslagspartiet efter förslag eller ens lyssnat på våra åsikter. Budgeten är helt igenom deras egen, och innehåller i år en skattesänkning på 42 öre.

En skattesänkning är naturligtvis alltid trevlig för medborgarna, men bara under förutsättning att vi inte får ett sämre samhälle.

Hur ser Roslagspartiet på de olika budgetförslagen?

När det gäller Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag noterar vi att följande förslag är bra:

 • Ta bort hyreskostnaderna för barn och ungdomsverksamheten (bland annat för Berga Teater).
  Det ger minskade intäkter för kommunen med 2,6 mkr.
 • Satsning på hästsport med 100.000 kronor.
 • Satsning på närradion med 150.000.
 • Förslag att Österåker bör ta initiativ till att bygga enligt konceptet Bovieran.
 • Förslag att medborgarna ska ha rätt att själva välja kommunalt utförd hemtjänst.
 • När det gäller alliansens nyligen presenterade budget anser vi att följande förslag är bra:
 • Förstärkning av antal timmar för idrott och hälsa och ökad fysisk aktivitet.
 • Simhallen föreslås bli avgiftsfri för barn upp till 9 års
  ålder.
 • Wiraspelen och Länsmansgården får fortsatt stöd.
 • Hästsporten föreslås få stöd med 1,1 mkr som satsas på ridstigar.
 • 1 mkr anslås för ytgrävning och renovering av Karswreta träsk.
 • Närradion tillförs 52.000 till stöd för verksamheten.

Kommentarer till de olika budgetförslagen.

När vi jämför de olika budgetförslagen är vi förvånade över avsaknaden av en delfinansiering för byggandet av den fyrfiliga vägen mellan Margretelundsvägen och Söralidsvägen. Likaså saknas helt både tankar och förslag kring den trafikplats där Söralidsvägen och 276:an möts.

 • S+V skriver i sitt budgetförslag att Österåkers kommun ”måste arbeta intensivt för att få bra framkomlighet”. Det vill säga att man önskar sig ett bra trafikflöde. Men man anslår inga pengar.
 • Alliansens budget innehåller inte vare sig förslag, kommentarer eller pengar för att lösa dessa närmast akuta trafikfrågor. Vi undrar varför.
 • Så till den fråga som borde vara prioritet Nr 1 för alla politiska partier i Österåker – Skolbudgeten.
  Skolnämndens budget är ungefär 50% av hela den kommunala budgeten. Hur fördelas då dessa pengar enligt de olika budgetförslagen? En kort jämförelse av Alliansens budget med S+V budget för skolan:
 • S + V föreslår att skolbudgeten höjs med 51 mkr utan skattehöjning.
 • Alliansen sänker skatten med 42 öre vilket motsvarar 45 mkr vilket innebär att den genomsnittliga familjen får behålla 3600 kronor mer per år.
 • Roslagspartiet anser att det är klokt att hålla skatten på så låg nivå som möjligt, men med bibehållen service.
  Roslagspartiet anser också att det är nödvändigt satsa mer på skolan än vad alliansens föreslår i sin budget.

Roslagspartiet yrkade på bifall till alliansens budget men med följande förändring:
Den kommunala skattesänkningen ”halveras”. I stället för de 42 öre som föreslagits, föreslog vi en kompromiss.

Sänk skatten med 21 öre och använd ”halveringen” till att öka skolans budget med 22 miljoner.

Förslaget röstades bort av S, V, MP och Skolpartiet!

En ”halv” skattesänkning kunde varit en passande kompromiss. Med mer pengar i plånboken för Österåkers skattebetalare. Och mindre bekymmer för ekonomin i vår skolverksamhet. Vad tycker du?

Så här ser voteringsresultatet ut. Klicka här (PDF)

För Roslagspartiet
Björn Molin