På fullmäktigemötet måndagen den 29 januari 2018 kommer ett beslut att fattas där ledamöter i tre kommunala bolag ska väljas. Bolagen är Ögab Fastighets AB, Långängens Fastighets AB samt Österåkers Återvinningscentral AB.

Förslagen som alliansen, M, L, KD, C och ÖP föreslår tillsammans med Socialdemokraterna är Följande Michaela Fletcher (M) ordförande. Mathias Lindow (L) f.d. FP vice ordförande. Ann-Christine Furustrand (S) Ledamot. Johan Boström (M) samt Mats Larsson (S) Ledamot.

Från Roslagspartiets sida ser vi detta som en ren provokation mot vårt parti som både har politiker med hög kompetens på området och som dessutom är kommunens tredje största parti. På frågan om varför personer utan näringslivserfarenheter väljs till viktiga uppdrag istället för personer med kompetens blir tystnaden total från såväl alliansen som från Socialdemokraterna.

Bland Roslagspartiets politiker hittar den intresserade

  • Ivar Horst, fd vd på Piab och Gigasense och numera ägare av ett fastighetsbolag. Tyngre näringslivskompetens än hos Ivar hittar ni inte i politikergruppen i Österåker.
  • Jag själv har byggt fyra företagsfastigheter på Sågvägen och varit framgångsrik i mina verksamheter. Idag driver jag ett aktiebolag tillsammans med min fru.
  • Roger Johansson och
  • Johan Selenius driver båda företag med många anställda på annan ort.
  • Hans Hellberg, partiets ordförande, har drivit ett framgångsrikt företag i Åkersberga och nu är han ägare av ett fastighetsbolag.

Trots vår unikt höga kompetens kommer fullmäktige troligtvis att välja ett i näringslivssammanhang totalt oerfaret gäng att styra över kommunens satsningar på näringslivsfrågor. Av den anledningen har vi i Roslagspartiet beslutat att ta fram ett förslag om en helt ny politisk organisation där kompetens prioriteras framför år av politiskt arbete i partierna.

I morgon kommer vi att presentera vårt förslag till en kompetent politisk organisation för kommunen som inte gynnar ryggdunkande, tysta politiker, svågerpolitik och kompisskap.

Björn Molin