[vc_row 0=””][vc_column][vc_column_text]

– När jag inte tränar jiujitsu så cyklar, springer eller simmar jag. Ibland slår jag ihop det till att träna eller tävla i triathlon. På hösten 2014 genomförde jag till exempel min första Ironman.

– Idrotten stimulerar till sunda värderingar som motiverar utövare att växa till moraliska förebilder i samhället. Idrotten utgör också en positiv kraft på ungdomar, som i sökandet efter en social identitet får vägledning av före- bilder. Dessutom förenar idrotten människor över alla gränser eftersom alla kan idrotta – oavsett bakgrund, ålder, livsåskådning eller sexuell läggning.

– Det har fallit sig naturligt för mig att axla ansvarsfulla roller i såväl yrkes- som i föreningslivet. Jag har alltid tagit på mig ordföranderoller och styrel- seposter i föreningsverksamheter där jag varit involverad. Jag är generalist och betvivlar sällan min egen förmåga. Det jag inte kan, kan jag lära mig

– lokal politik till exempel.

Vi inom Roslagspartiet är naturligtvis mycket nöjda med att ha knutit Erik Lorinder till oss. Vill du också vara med att påverka utvecklingen i Österåker är du hjärtligt välkommen som medlem.

Hans Hellberg
Partiordförande

[/vc_column_text][vc_column_text 0=””][/vc_column_text][vc_column_text]

Erik Lorinder är född 1973 och uppvuxen i Österskär, där han bor med sin familj – hustru Susanne och deras två söner, Wilfred 11 år och Benjamin 7 år. När Erik var 13 år började han träna jiujitsu och är nu Dan-instruktör och graderad till 5 Dan svart bälte. 1999 valdes han in i styrelsen för Svenska Jiujitsuförbundet (SJF), 2001 blev han förbundssekreterare och 2011 valdes han till förbundsordförande och den rollen har han än idag.

Erik har en yrkesbakgrund som polis. Initialt som assistent inom utryckningsenheten, närpolis- och utredningsverksamheten. Senare som Poliskommissarie på Rikspolisstyrelsen (RPS). Efter omorganisationen 2015, tillhörde han utvecklingsavdelningen inom Nationella Operativa Avdelningen (NOA).

I dag driver Erik Roslagens Jiujitsuklubb Ki Gen Sen i Åkersberga, med över hundra medlemmar, och är dessutom civil konsult hos P2 Enterprises AB.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]