Roslagspartiet välkomnar satsningar på idrotten i kommunen. Ett stort, mycket stort, bolltält som rymmer en fullstor konstgräsplan för bland annat fotboll blir ett efterlängtat tillskott i kommunen.

MEN, Roslagspartiet motsätter sig att bolltältet byggs på bekostnad av ridsporten och Skånsta ryttares sommarhage. Roslagspartiet är övertygad om att bolltältet kan byggas till betydligt lägre kostnad än de 100 miljoner och utan att göra intrång i det vägreservat som avsatts för förbifart Åkersberga. (Förbifart Åkersberga är en trafiklösning som inom 10 år blir helt nödvändig oavsett vad man tycker om trafikleder).

Förutsättningar: Bolltältet skall monteras ner under sommarperioden och förvaras intill konstgräsplanen. Verksamheten kräver tillgång till omklädningsrum, duschar, förråd, underhållsutrymmen och parkeringsplatser. Konstgräsplanen måste grundläggas på ett sätt som håller planen plan under många år.

Roslagspartiet alternativa förslag till uppförandet av ett bolltält:

  • Placera bolltältet på kommunens mark strax norr om ishallen och friidrottsstadium. (samma typ av kommunägd mark som förslaget i sommarhagen)
  • Intrång i vägreservatet  undviks.
  • Investeringar i byggnader för omklädningsrum etc. minimeras då resurser kan samutnyttjas mellan anläggningarna.
  • Behov av parkeringsplatser, bussuppställningsplatser etc. säkerställs genom samutnyttjande med övriga idrottsresurser.
  • Skånsta ryttare kan fortsätta nyttja sommarhagen som det finns stort behov av.
  • Ett nödvändigt föreningsbidrag på 1.8 miljoner kronor har betalats ut till Skånsta ryttare för att säkerställa föreningens överlevnad då stallet rustas upp till krävd EU-nivå (föreningsbidraget har villkorats till att Skånsta ryttare lämnar sommarhagen).
  • Roslagspartiet föreslår att villkoret för det utbetalda föreningsbidraget, att lämna sommarhagen, skall strykas.

Lyssna på Björn Mollin’s debattinlägg i Kommunfullmäktige angående bolltältet. Observera att Roslagspartiets förslag till bättre och billigare placering för bolltältet ännu inte formulerats vid debattillfället.