Brev till Österåkers kommuns ordförande i kommunstyrelsen 2022-08–31

Beredningen av ärenden i kommunstyrelsen måste tas på större allvar.

Österåkers kommun är en myndighet och med det följer ett beredningsansvar. Detta beredningsansvar vilar starkt på kommunstyrelsens ordförande.

Vid sammanträde 2022-08-22 tillfördes ett s k ordförandeförslag till dagordningen. Förslaget tillfördes ledamöternas handlingar efter att dagordningen fastställts, handlingarna fanns klara redan tidigare då de lagts ut på facebook, dvs åtkomliga för allmänheten innan ledamöterna ens blev medvetna om ärendet.

Beredning av KS-ärenden_2022-08-31-12-11-24