Historien bakom Roslagspartiet är det inte alla som känner till. Därför vill vi gärna berätta.

ROSLAGSPARTIET är ett oberoende lokalparti. Ibland säger vi skämtsamt att partiet är ”färglöst” eftersom vi samarbetar med alla partier oavsett färg avseende sakfrågor. Partiet startades av politiskt ej verksamma österåkersbor, som ville påverka och förbättra besvärande sakförhållande fortare i kommunen.

Partiet fick först namnet ”Bevara Österåker” av grundarna Mats Nyman och Maria Norenius. 2002 registrerades namnet Roslagspartiet (RP) efter namnförslag av partiets kassör Sven Ragnelid. Redan i kommunalvalet 2002 valdes Björn Rapp och Maria Norelius av mer än 500 kommuninvånare in i kommunfullmäktige. Det var planfrågor i första hand, som ovarsam och olämplig tomtstyckning, påtvingande kommunalt VA, den stora vikten av bevarandet och förstärkandet av Österåker som en genuin skärgårdskommun som var drivande frågor. I kommunalvalet 2006 fick RP ca 10% av rösterna och därigenom 5 mandat i kommunfullmäktige. Hela partiet gjorde en fantastisk insats med ett komplett valprogram under ledning av Roger Johansson, Björn Molin och Christer Pehrsson. Partiet har de senaste valen befäst sina 5 mandat.

Idag leds partiarbetet av erfarna roslagspartister som Hans Hellberg, Roger Johansson och Peter Nummert tillsammans med nya engagerade medlemmar som Peter Bilow, Thomas Klementsson och Anna Maria Tipper. RP gör årligen en ”skuggbudget” för all kommunal verksamhet. Skola, omsorg och vård budgeteras mer realistiskt än den styrande alliansens.

Roslagspartiets styrka är, säger partiordförande Anna Maria Tipper: ”Vi har inget styrande moderparti(riks), vi är till för österåkersborna, lyssnar på invånarna och försöker lösa frågor genom praktiska lösningar. Partistyrelsen består av personer med gedigen erfarenhet från olika delar av arbetslivet vilket gör att man söker lösningar som gynnar medborgarna och samtidigt resultatinriktade. Våra värdeord är vi lyssnar, vi uppmuntrar nytänkande och vi vågar bry oss.”

Ivar Horst och Birgitta Halling
Medlemmar i Roslagspartiet sedan 2006 och 2009