Ingen känner sin hembygd bättre än de som bor och verkar där. Detsamma gäller naturligtvis även för politiska partier. Roslagspartiet är just ett sådant lokalt parti utan kopplingar till någon allians eller underställt något moderparti på riksnivå. Vi samarbetar med alla som vill samma sak som vi i sakfrågor. Vårt mål är att tillvarata Österåkers fantastiska miljö och kommuninvånarnas intressen, det vill säga dina intressen.

Vad är viktigt för dig när du väljer vem som ska besluta kring krav på, och resurser för dina barns utbildning, eller din egen utbildning? Hur ser vi på de äldre, vilken omsorg de ges, vilka krav som ställs på utförarna och uppföljning av dem? Vad ska få byggas på olika platser i kommunen? Ska vi bygga femvåningshus i villaområden, ska vi bygga sönder vår åkermark?

För mig är det viktigt att beslut fattas av oss som är invånare i kommunen och inte att ett moderparti kan komma in och påverka hur vi ska förhålla oss i en sakfråga. Viktigt är att de som leder kommunen säkerställer att kommunens grunduppdrag sköts kunnigt och med god insyn så att vi som bor här kan känna oss trygga. Kommunledningen har under den senaste mandatperioden kunnat arbeta under mycket gynnsamma ekonomiska förhållanden med låg inflation, låga räntor och höga statsbidrag. Trots detta går nästan 20% av skoleleverna ur årskurs 9 utan fullständiga betyg. Nu stiger inflationen och med det kostnaderna, kraven ökar och vi behöver
insatta, kunniga och nytänkande politiker som med nya ögon kan ta sig an skolfrågor, tryggheten, omsorgen om våra äldre och funktionsnedsatta, utvecklingen av vår miljö och på en god finansiell grund.

Roslagspartiet har medlemmar med en stor bred kompetens inom viktiga frågor för kommunen som t ex skola, fastigheter, omsorgsfrågor både äldrevård såväl som funktionsnedsattas behov, trygghet, ekonomi, skärgårdsfrågor mm. Vi bjuder in våra medlemmar och välkomnar till kreativa och respektfulla samtal kring frågor som rör kommunen vilket skapar bra och förankrade lösningar. Den demokratiska processen i kommunen behöver förbättras och både delaktighet, insyn och transparens behöver öka.

Politikerna i Roslagspartiet aspirerar inte på att bli rikspolitiker utan har fullt fokus på att skapa ett så bra samhälle för oss alla här i Österåker. Läs gärna vidare på sidan 2-3. Där hittar du mer detaljerat hur vi tänker i några kommunala frågor. Kom gärna förbi på Kanalens Dag eller i vår valstuga på torget och prata med oss. Vill du bli medlem så gå in på vår hemsida där du även kan hitta mer information. Gör din röst hörd genom att rösta på Roslagspartiet den 11 september – din lokala röst

Anna Maria Tipper