Rösta på Roslagspartiet i kommunalvalet.

Lokalpolitik är ett praktiskt hantverk – sakpolitik. Det berör oftast områden som har störst betydelse för dig själv såsom skolan, skattesatsen,
bebyggelseutvecklingen, barn- och äldreomsorg, fritidsaktiviteter och trafikutvecklingen. Besluten fattas i kommunhuset, Alceahuset. Därför är
valsystemet gjort så att du kan rösta olika i kommunalvalet i förhållande till riksdag- och regionvalet.

Det kallas röstdelning!
Roslagspartiet är din lokala röst och består av Österåkersbor som inte styrs av något moderparti på riksnivå. Vi sätter Österåker och österåkersborna i första rummet. Vi är det parti som är närmast den lokala utvecklingen här hos oss i Österåker.

Tänk på att röstdela i valet den 11 september – rösta lokalt!