Roslagspartiet budgeterar 96 miljoner mer till skola, vård och omsorg jämfört med gällande budget för 2021. Roslagspartiet föreslår oförändrad skattesats, 17.00 kr.

Nedan några exempel på satsningar. Roslagspartiets vill bl a:

 • Öka resurserna till förskolan, grundskolan samt gymnasiet, minskade gruppstorlekar i förskola och grundskola (max 25 elever), inventera underhållsbehov av lokaler, årssammanställning av var skolas verksamhet per skolår, återinföra 30 timmars barnomsorg för föräldralediga föräldrar, reducera antal skolnämnder och utskott.
 • För skärgården utveckla Åsättra hamn på Ljusterö med muddring samt breddning av tillfartsväg.
  Utveckla gång- och cykelvägar mellan Rydbo och Arninge samt på Ljusterö.
 • Med 30 mkr skapa en ny cirkulationsplats med säker gång- och cykelöverfart på väg 276 vid avfarten Skärgårdsstad.
 • Projektera och planlägga ett nytt kommunalt, särskilt boende för äldre, vid havet samt inrätta regelbundna fysiska aktiviteter för äldre i kommunens regi.
 • Anskaffa ytterligare en lägenhet för akutbehov till kvinnojouren.
 • Anlägga kommunal mark för näringslivsbehov samt utreda plats för ny simhall med utomhuspool.
 • Skapa en trygg kommun där vi bl a vill ha aktiverade trygghetskameror dygnet runt samt verka för polisbemanning i kommunens blåljusfastighet.
 • Ha dygnet runt fältassistenter både på fastlandet och öarna samt utökade öppettider på fritidsgården på Ljusterö.
 • Planera för en kulturvecka 2023 samt skapa ett turistinformationskontor vid Ljusteröfärjan, sommartid.

Roslagspartiets budgetförslag 2022 med plan 2023, 2024

Roslagspartiets budgetförslag 2022 – pdf