Roslagspartiet budgeterar 96 miljoner mer till skola, vård och omsorg jämfört med gällande budget för 2021. Roslagspartiet föreslår oförändrad skattesats, 17.00 kr.

Nedan några exempel på satsningar. Roslagspartiets vill bl a:

 • Öka resurserna till förskolan, grundskolan samt gymnasiet, minskade gruppstorlekar i förskola och grundskola (max 25 elever), inventera underhållsbehov av lokaler, årssammanställning av var skolas verksamhet per skolår, återinföra 30 timmars barnomsorg för föräldralediga föräldrar, reducera antal skolnämnder och utskott.
 • För skärgården utveckla Åsättra hamn på Ljusterö med muddring samt breddning av tillfartsväg.
  Utveckla gång- och cykelvägar mellan Rydbo och Arninge samt på Ljusterö.
 • Med 30 mkr skapa en ny cirkulationsplats med säker gång- och cykelöverfart på väg 276 vid avfarten Skärgårdsstad.
 • Projektera och planlägga ett nytt kommunalt, särskilt boende för äldre, vid havet samt inrätta regelbundna fysiska aktiviteter för äldre i kommunens regi.
 • Anskaffa ytterligare en lägenhet för akutbehov till kvinnojouren.
 • Anlägga kommunal mark för näringslivsbehov samt utreda plats för ny simhall med utomhuspool.
 • Skapa en trygg kommun där vi bl a vill ha aktiverade trygghetskameror dygnet runt samt verka för polisbemanning i kommunens blåljusfastighet.
 • Ha dygnet runt fältassistenter både på fastlandet och öarna samt utökade öppettider på fritidsgården på Ljusterö.
 • Planera för en kulturvecka 2023 samt skapa ett turistinformationskontor vid Ljusteröfärjan, sommartid.

Roslagspartiets budgetförslag 2022 med plan 2023, 2024

Kommunfakta

Österåkers kommun har ca 49 000 invånare och växer med ca 1 000 invånare per år.

Kommunens skatteintäkter består grovt av:

 • Kommunalskatt, ca 84%, från kommunmedborgare – inte från företag
 • Fastighetsskatt/avgift, ca 4%, från fastighetsägare i kommunen
 • Skatteutjämning, ca 11%, från andra kommuner och staten.

Av kommunens skatteintäkter om knappt 2,6 miljarder kronor går:

 • Ca 55% till skola och fritid
 • Ca 26% går till vård och omsorg
Roslagspartiets budgetförslag 2022 – pdf