Nyhetsflöde

2004, 2024

Ny styrelse 2024

20 april, 2024|0 Comments

Roslagspartiet höll årsstämma onsdagen 17 april på Åkersbro & Co. Till ny styrelseordförande valdes Peter Nummert och till vice ordförande valdes Benny Hansen. Som ledamöter i styrelsen valdes Roger Johansson, Johan Agge, Mikael Sundström, Birgitta [...]

2611, 2023

Motion om NP-Center

26 november, 2023|0 Comments

NP-center i Norrköping arbetar med långsiktiga och individanpassade insatser till ungdomar med NPF och deras familjer. Till centret kommer barn och ungdomar mellan 13 och 23 år med NPF eller liknande problematik som ställer till [...]

1311, 2023

Roslagspartiets skuggbudget 2024

13 november, 2023|0 Comments

Viktiga poster i Roslagspartiets budgetförslag för 2024 Verksamheten indexuppräknas med SKR PKV 4,1% Skattesats höjs med 9 öre till 16:99 kr Roslagspartiets förslag på politiska satsningar uppgår till 150Mkr Flerårsprojekt för att minska problematisk skolfrånvaro [...]

Press
Blogginlägg
Motioner
Interpellationer