Berednings-disciplin KS-ärenden

Brev till Österåkers kommuns ordförande i kommunstyrelsen 2022-08--31 Beredningen av ärenden i kommunstyrelsen måste tas på större allvar. Österåkers kommun är en myndighet och med det följer ett beredningsansvar. Detta beredningsansvar vilar starkt på kommunstyrelsens ordförande. ... Vid sammanträde 2022-08-22 tillfördes ett s k ordförandeförslag till dagordningen. Förslaget tillfördes ledamöternas handlingar efter att dagordningen fastställts, handlingarna fanns klara [...]

Av |2022-09-18T18:37:28+02:0018 september, 2022|Okategoriserade|0 kommentarer

Roslagspartiet din lokala röst i 20 år!

Historien bakom Roslagspartiet är det inte alla som känner till. Därför vill vi gärna berätta.ROSLAGSPARTIET är ett oberoende lokalparti. Ibland säger vi skämtsamt att partiet är ”färglöst” eftersom vi samarbetar med alla partier oavsett färg avseende sakfrågor. Partiet startades av politiskt ej verksamma österåkersbor, som ville påverka och förbättra besvärande sakförhållande fortare i kommunen.Partiet fick först namnet ”Bevara [...]

Av |2022-08-16T12:35:44+02:0016 augusti, 2022|Okategoriserade|0 kommentarer

Ordförande har ordet

Ingen känner sin hembygd bättre än de som bor och verkar där. Detsamma gäller naturligtvis även för politiska partier. Roslagspartiet är just ett sådant lokalt parti utan kopplingar till någon allians eller underställt något moderparti på riksnivå. Vi samarbetar med alla som vill samma sak som vi i sakfrågor. Vårt mål är att tillvarata Österåkers fantastiska miljö [...]

Av |2022-08-16T13:27:14+02:0016 augusti, 2022|Okategoriserade|0 kommentarer

Röstdela i år

Rösta på Roslagspartiet i kommunalvalet. Lokalpolitik är ett praktiskt hantverk – sakpolitik. Det berör oftast områden som har störst betydelse för dig själv såsom skolan, skattesatsen, bebyggelseutvecklingen, barn- och äldreomsorg, fritidsaktiviteter och trafikutvecklingen. Besluten fattas i kommunhuset, Alceahuset. Därför är valsystemet gjort så att du kan rösta olika i kommunalvalet i förhållande till riksdag- och regionvalet. Det [...]

Av |2022-05-21T01:57:33+02:0021 maj, 2022|Okategoriserade|0 kommentarer

Roslagspartiets budgetförslag för 2022

Roslagspartiet budgeterar 96 miljoner mer till skola, vård och omsorg jämfört med gällande budget för 2021. Roslagspartiet föreslår oförändrad skattesats, 17.00 kr. Nedan några exempel på satsningar. Roslagspartiets vill bl a: Öka resurserna till förskolan, grundskolan samt gymnasiet, minskade gruppstorlekar i förskola och grundskola (max 25 elever), inventera underhållsbehov av lokaler, årssammanställning av var skolas verksamhet per [...]

Av |2022-08-16T11:45:26+02:0025 februari, 2022|Okategoriserade|0 kommentarer

Roslagspartiets Budgetförslag för 2021

Den 23 november beslutar kommunfullmäktige om budgeten för 2021 med plan för 2022 och 2023. Roslagspartiets budgetförslag med oförändrad skattesats om 17:10 står som huvudsakligt motförslag till den sittande Alliansen budgetförslag. Roslagspartiet budgeterar 91 miljoner mer till skola, vård och omsorg jämfört med gällande budget 2020. Alliansens budgetförslag ger skola, vård och omsorg 40 miljoner kronor mer än [...]

Av |2020-11-19T14:19:58+01:0019 november, 2020|Okategoriserade|0 kommentarer

Vi hälsar Peter Bilow välkommen till partiet

Peter Bilow Peter blir en välkommen kraft i partiet och kommer med både engagemang och erfarenhet. En av de första uppgifterna vi gärna tar hjälp av Peter med är kommunbudgeten för 2021 där Peters erfarenhet från skolområdet kommer väl till pass, då skolbudgeten utgör drygt halva kommunbudgeten om 2 miljarder kronor. Peter kommer närmast från Liberalerna. Följande notis [...]

Av |2020-09-20T08:40:47+02:0020 september, 2020|Okategoriserade|0 kommentarer

Reningsverket i Margretelund

Mål nummer 13135-20 Underrättelse Parter: Björn Molin ./. Österåkers kommunMålet gäller: Laglighetsprövning enligt kommunallagen Svar till Förvaltningsrätten Bror Jansson (M) är styrelseordförande i Österåkersvatten AB och ledamot i Kommun- fullmäktige i Österåkers kommun. Vid presentationen av förslaget av framtidens avloppsrening i Österåker som gjordes av Roslagsvatten ABs VD Christian Wiklund för Kommunstyrelsen, efterfrågades ett mer detaljerat beräkningsunderlag vad [...]

Av |2020-09-17T17:05:27+02:0017 september, 2020|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen