Kommunal resursskola

Vi utgick från att Centern skulle rösta för en kommunal resursskola då Centerpartiet i Österåker har som första punkt i sitt valmanifest på sin hemsida har: "Att en kommunal resursskola etableras i Österåker".Roslagspartiets motion om att inrätta en kommunal resursskola kommer upp igen på Kommunfullmäktige måndag 13 maj, Centern rösta emot på beredande Kommunstyrelse.Motionen preciserar varken plats eller [...]

Av |2024-05-08T18:22:59+02:008 maj, 2024|Okategoriserade|0 kommentarer

Ny styrelse 2024

Roslagspartiet höll årsstämma onsdagen 17 april på Åkersbro & Co. Till ny styrelseordförande valdes Peter Nummert och till vice ordförande valdes Benny Hansen. Som ledamöter i styrelsen valdes Roger Johansson, Johan Agge, Mikael Sundström, Birgitta Halling, Charles Sulocki, Roland Ljungholm och Rolf Hjerpe.Vi avtackade också avgående ordförande Anna Maria Tipper

Av |2024-04-20T13:02:46+02:0020 april, 2024|Okategoriserade|0 kommentarer

Motion om NP-Center

NP-center i Norrköping arbetar med långsiktiga och individanpassade insatser till ungdomar med NPF och deras familjer. Till centret kommer barn och ungdomar mellan 13 och 23 år med NPF eller liknande problematik som ställer till det i skolan, hemma och på fritiden. Flera av dem är helt eller delvis frånvarande från skolan. NP-center erbjuder stöd, rådgivning och gruppverksamhet både [...]

Av |2023-11-26T16:19:09+01:0026 november, 2023|Okategoriserade|0 kommentarer

Roslagspartiets skuggbudget 2024

Viktiga poster i Roslagspartiets budgetförslag för 2024 Verksamheten indexuppräknas med SKR PKV 4,1% Skattesats höjs med 9 öre till 16:99 kr Roslagspartiets förslag på politiska satsningar uppgår till 150Mkr Flerårsprojekt för att minska problematisk skolfrånvaro och höja andelen elever som uppnår kunskapskraven. Problematisk skolfrånvaro omfattar 2023 516 elever. 20% av eleverna uppnår inte kunskapskraven. Budget 25Mkr. Satsning för [...]

Av |2023-11-13T11:09:03+01:0013 november, 2023|Okategoriserade|0 kommentarer

Berednings-disciplin KS-ärenden

Brev till Österåkers kommuns ordförande i kommunstyrelsen 2022-08--31 Beredningen av ärenden i kommunstyrelsen måste tas på större allvar. Österåkers kommun är en myndighet och med det följer ett beredningsansvar. Detta beredningsansvar vilar starkt på kommunstyrelsens ordförande. ... Vid sammanträde 2022-08-22 tillfördes ett s k ordförandeförslag till dagordningen. Förslaget tillfördes ledamöternas handlingar efter att dagordningen fastställts, handlingarna fanns klara [...]

Av |2022-09-18T18:37:28+02:0018 september, 2022|Okategoriserade|0 kommentarer

Roslagspartiet din lokala röst i 20 år!

Historien bakom Roslagspartiet är det inte alla som känner till. Därför vill vi gärna berätta.ROSLAGSPARTIET är ett oberoende lokalparti. Ibland säger vi skämtsamt att partiet är ”färglöst” eftersom vi samarbetar med alla partier oavsett färg avseende sakfrågor. Partiet startades av politiskt ej verksamma österåkersbor, som ville påverka och förbättra besvärande sakförhållande fortare i kommunen.Partiet fick först namnet ”Bevara [...]

Av |2022-08-16T12:35:44+02:0016 augusti, 2022|Okategoriserade|0 kommentarer

Ordförande har ordet

Ingen känner sin hembygd bättre än de som bor och verkar där. Detsamma gäller naturligtvis även för politiska partier. Roslagspartiet är just ett sådant lokalt parti utan kopplingar till någon allians eller underställt något moderparti på riksnivå. Vi samarbetar med alla som vill samma sak som vi i sakfrågor. Vårt mål är att tillvarata Österåkers fantastiska miljö [...]

Av |2022-08-16T13:27:14+02:0016 augusti, 2022|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen